Co oznacza transmisja Y?

CIE Y reprezentuję kolor zielony w skali CIE X, Y, Z, pełni także funkcję oznaczenia jasności (1924 CIE), która określa sposób postrzegania przez ludzi względnej jasności barwy dla widm o równej energii. Ludzie postrzegają zielony kolor jako jaśniejszy niż niebieski czy czerwony. Tak więc transmisja Y jest wartością całkowitej przepuszczalności dla przejrzystych kolorów.

Transmisja Y

Procentowe relację między spektralną transmisją a wartością transmisji Y.

Załóżmy, że posiadamy serię 10 filtrów o neutralnej gęstości optycznej rozpoczynających się od doskonale czarnego o 0% przepuszczalności, następnie ciemnoszarego o 10% przepuszczalności, następnie z 20% przepuszczalnością i tak kolejno ze wzrostem o 10% aż do uzyskania bezbarwnej w 100% przepuszczalnej próbki.

Te 10 filtrów przepuszcza światło kolejno z wartością większą o 10%, od doskonałej czerni poprzez odcienie szarości, aż do idealnie jasnego filtra o przepuszczalności 100%.

Praca z wieloma punktami danych spektralnych dla pełnych widm nie jest wygodna i jeśli chcemy podać tylko jeden punkt do oszacowania przepuszczalności fizycznej filtrów ND, możemy podać wartość transmisji Y, która będzie miała wartości 0, 10, 20, 30… 80, 90, 100 co odpowiada ogólnej przepuszczalności filtrów ND. Wartość transmisji Y jest jednocyfrowym parametrem kolorymetrycznym odpowiadającym fizycznej transmitancji widma przezroczystej próbki, tak jak jest to postrzegane przez człowieka.

W skrócie:

  • Dane spektralne podają nam, w którym miejscu widma widzialnego próbka fizycznie przepuszcza światło oraz o jego ilości podanej w %. Jest to podstawowy parametr na podstawie, którego ludzie postrzegają barwę.
  • Wartość transmisji Y jest pojedynczym parametrem, który określa całkowitą transmisję próbki.

Transmisje Y można określić za pomocą oprogramowania EasyMatch QC i jednego ze sferycznych spektrofotometrów firmy HunterLab.

Pozdrawiamy, Biosens.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*