Identyfikacja parametrów pomiarowych

W pomiarze psychofizycznym, który określa postrzeganie barwy przez ludzkie oko, pełne określenie barwy to zawsze 3 liczby z 6 parametrami pomiarowymi. Zmiana dowolnego parametru wpływa na całościowe składowe koloru. Pierwszym krokiem jest jasne określenie tych parametrów.

  • Teoria pomiaru barwySkala Barwy – Jednym z kłopotliwych aspektów w kolorymetrii w porównaniu do innych nauk pomiarowych jest wiele skali barw opracowanych w różnych okresach czasu. Pełna skala barw składa się z 3 składowych, ale występuje 5 różnych skali barwy aktywnie wykorzystywanych do wyrażania tych wartości – CIE X, Y, Z; CIE Y, x, y; Hunter L, a, b; CIE L*, a*, b* i CIE L*, C*, h. Mierzone wartości będą się różnić w zależności od używanej skali. Większość osób korzysta z jednego z dwóch typów skali barwy – Hunter L, a, b lub CIE L*, a*, b*. Jeśli nie jesteś pewien, której skali barwy użyć, wybierz CIE L*, a*, b*. Czy składowe te wyrażone są w wartościach bezwzględnych (L*, a*, b*) lub w postaci różnicy (delta L*, delta a*, delta b*, delta E*) do wzorca? Konieczne jest również, aby wyraźnie zidentyfikować specjalne indeksy używane do ilościowego ujęcia wybranych parametrów białości (WI), jasności (Y lub Z%) lub zażółcenia (YI).

  • Źródło światła CIE – Istnieje możliwość wyboru kilku źródeł światła – A (żarówka wolframowa lub światło domowe), F02 (zimne białe światło fluorescencyjne lub światło biurowe), C (uśrednione światło dzienne) oraz D65 (światło dzienne w południe), które jest najczęściej używane. Jeśli nie jesteś pewien, którego źródła światła użyć, wybierz D65.

  • Obserwator Standardowy CIE  Możesz wybrać pomiędzy 2 stopniowym kątem obserwacji (1931) lub 10 stopniowym (1964).Są bardzo podobne, ale nie takie same. Jeśli nie jesteś pewien którego użyć, wybierz 10 stopniowy kąt (1964).

  • Geometria Urządzenia – Geometria urządzenia używanego do pomiaru światła i barwy określa względne położenie głównych elementów – źródła światła, powierzchni próbki i detektora. Istnieją dwie ogólne kategorie geometrii pomiarowych urządzeń – kierunkowa 45°/0° lub 0°/45° i sferyczna /8°. Dobór geometrii urządzenia do pomiaru zależy od rodzaju próbki – nieprzezroczystej i niemetalicznej, metalicznej, półprzezroczystej lub przezroczystej.

  • Przygotowanie Próbki  Jak jest przygotowana próbka przed pomiarem? Aby osiągnąć najlepszą zgodność między urządzeniami próbki muszą być przygotowywane w identyczny sposób.

  • Przedstawienie próbki  Jaki jest obszar widzenia próbki w porcie pomiarowym, metoda pozycjonowania próbki, liczba odczytów uśrednionych, wzorzec pomiarowy, itp.? Muszą być identyczne, aby osiągnąć jak najlepszą zgodność między urządzeniami.

Jeśli twoja metoda pomiaru jest wyraźnie zidentyfikowana w obrębie 6 powyższych parametrów, będziesz w stanie skutecznie porównywać składowe wartości kolorów z innymi.
Więcej informacji na temat pomiaru barwy znajduje się na naszej stronie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*