Pomiar luminancji i chromatyczności oznakowania drogowego

Pomiar luminancji i chromatyczności oznakowania drogowego zgodnie z normami EN 12899 i EN 1436.

Przemysł drogowy od wielu lat stosował prostą technologię kontroli współrzędnych barwy przy pomocy sprzętu laboratoryjnego w celu potwierdzenia, że produkowane znaki drogowe spełniają najwyższe normy.

Norma EN 1436 dotycząca oznakowania drogowego dla użytkowników dróg, stworzyła wymóg kontroli luminancji Beta i współrzędnych koloru (x i y).

Colour Measurement Solutions, portable, bench-top, online, softwareminiscan-ezNormy EN 12889 i EN 1436 obejmuję wiele rodzajów oznakowania dróg i autostrad oraz pomiar kilku cech charakterystycznych: odbicie odblaskowe, odporność na poślizg, ścieranie.

Spektrofotometr MiniScan EZ pozwala na pomiar luminancji światła dziennego oraz barwy, w celu potwierdzenia spełniania wymagań narzucanych przez normy. MiniScan pozwala na pomiar w warunkach laboratoryjnych jak i bezpośrednio na znakach drogowych.

Jakie korzyści płyną z pomiarów aparatem firmy HunterLab – MiniScan:

  • zgodność pomiarów ze standardami EN 1436 w zakresie warunków pomiaru i urządzeń pomiarowych.
  • Kontrolowanie i obniżanie zużycia kosztownych pigmentów.
  • Zmniejszona ilość odpadów i odrzuconych produktów końcowych.

Zgodność z wymogami normy EN 1436.

Warunki pomiaru:

Współczynniki luminancji B i współrzędne chromatyczne x i y powinny być mierzone za pomocą znormalizowanego źródła światła D65 zdefiniowany przez normy ISO/ICE 10526. Stosowana geometria pomiarowa powinna wynosić 45/0. Minimalna mierzona powierzchnia powinna wynosić 5 cm2.

Urządzenia pomiarowe:

Pomiar powinien być wykonywany za pomocą urządzenia laboratoryjnego, na próbkach znaków drogowych lub za pomocą przenośnego urządzenia bezpośrednio na znakach drogowych lub na poziomej nawierzchni drogi. Pomiar takich urządzeń powinien opierać się na pomiarze trójchromatyczności X, Y, Z bądź na pomiarach a następnie obliczaniu widmowego współczynnika luminancji B i współrzędnych chromatyczności x i y. Współczynnik luminancji jest miarą jasności poziomego sygnału świetlnego postrzeganego z niewielkiej odległości. Współrzędne chromatyczności x i y i używane są do określenia chromatyczności znaków drogowych.

Pozdrawiamy, Biosens.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*