Czym jest indeks zażółcenia E313 i jak jest obliczany?

Wizualnie, zażółcenie próbki związane jest z przypaleniem, zabrudzeniem lub ogólną degradacją produktu przez takie czynniki jak: światło, czynniki chemiczne i proces przetwarzania. Indeksy zażółcenia wykorzystywane są przede wszystkim do pomiaru tego typu degradacji za pomocą spektrofotometru.

Indeks zażółcenia według metody ASTM E313 jest obliczana w następujący sposób:

YI = ( 100 (CxX – CzZ)) / Y

Gdzie X, Y i Z to składowe trójchromatyczne CIE. Współczynniki Cx i Cz, które zależą od rodzaju obserwatora i oświetlenia ich wartości, podano w tabeli poniżej.

Współczynniki:

C/2 D65/10
Cx 1.2769 1.3013
Cz 1.0592 1.1498

Pozdrawiamy, biosens.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*