Skale kolorów i spektrofotometry w ocenie koloru cieczy

Produkcja praktycznie wszystkich przejrzystych cieczy odbywa się przy użyciu oprzyrządowania do pomiaru barw. Metoda ta dostarcza istotnych informacji na temat ewentualnego zanieczyszczenia płynu, składu mieszaniny i pozwala ocenić atrakcyjność wizualną substancji. Pomiar barwy pozwala na obiektywną ocenę szeregu wartości liczbowych dotyczących jakości produktu. Odbywa się to za pomocą pomiaru barwy światła przechodzącego przez próbkę. W ten sposób uzyskujemy szczegółowy wgląd w jakości wszelkich przezroczystych i półprzezroczystych cieczy, zarówno lekarstw i substancji chemicznych, jak i żywności i napojów.

Twarde dane pozyskane w wyniku pomiaru barwy w transmisji są bardzo cenne same w sobie, ale warto docenić je także ze względu na możliwości, jakie dają one w ocenie jakości produktów w obrębie profesjonalnych skali kolorów. Skale wyznaczają reguły i standardy oraz ułatwiają spełnianie standardów zarówno wewnętrznych, jak i ogólnobranżowych. Wszystko to dzięki ściśle określonym, powszechnie obowiązującym normom dla cieczy, ustanowionym przez te skale. Znajomość skali kolorów pozwala na wybór najbardziej odpowiednich narzędzi do pracy z pomiarem koloru.

Skala APHA/Pt-Co/Hazena

GardnerAPHA (od American Public Health Association), zwana także Pt-Co lub Hazena to skala żółtości, opracowana specjalnie z myślą o ocenie kolorów cieczy. Powstała w roku 1892 w celu określenia poziomu zanieczyszczeń ścieków wodnych. Oparto ją na rozcieńczeniu 500 ppm roztworu platynowo-kobaltowego. Współcześnie tę nie do końca wiarygodną, wzrokową metodę zastępuje niezwykle dokładny spektrofotometr, a samą skalę APHA stosuje się już nie tylko do oceny wody i ścieków. Wykorzystywana w wielu branżach i przedsiębiorstwach, pozwala opisywać intensywność żółtego zabarwienia próbek olejów czy pochodnych ropy naftowej, rozpuszczalników.

Skala Gardnera

Skala Gardnera powstała w roku 1920. Opracowano ją w celu oceny barw substancji o jasnym, bądź brązowo-żółtawym odcieniu, jak oleje, lakiery, żywice czy kwasy tłuszczowe. Skala służyła do oceny przechodzenia barw tych cieczy do odcieni coraz jaśniejszych (co wiąże się z procesami przetwarzania tych substancji). Pomiar odbarwienia tych płynów za pomocą skali Gardnera pozwala na ocenę wieku, stopnia ekspozycji na światło czy sposób obróbki danej substancji. Na skalę składa się 18 transparentnych wzorców. Dziś spektrofotometry pozwalają zastąpić tę metodę pomiarem w pełni automatycznym, eliminując tym samym subiektywne wrażenia badającego i zapewniając wyższą precyzję.

Skala Saybolta

Ta skala służy do oceny zażółcenia jasnych substancji w skali od +30 (brak koloru) do -16 (silne zabarwienie). Najszerzej stosowało się ją w przemyśle petrochemicznym, najlepiej sprawdzała się w ocenie paliw napędowych do samolotów, nafty, niebarwionej benzyny i wosków naftowych. Ponadto spotykana jest także w przemyśle farmaceutycznym. Jako że ocena według tej skali jest podatna na błędy wynikające z różnic w postrzeganiu barw, warunków świetlnych czy koloru otoczenia, tę metodę także z powodzeniem zastępuje się automatycznym pomiarem za pomocą spektrofotometru.

Skala ASTM

Skala ASTM D1500 służy do oceny odcienia i intensywności koloru żółtego przetworów naftowych. Skala rozciąga się od 0.5 (jasny słomkowy) do 8.0 (głęboka czerwień). Stosuje się ją przede wszystkim do wykrywania potencjalnego zanieczyszczenia produktów. Ocena odbywa się na podstawie porównania próbki z jedną z 16 zabarwionych na poszczególne odcienie płytek. Obecnie skalę ASTM wykorzystuje się także w ocenie wielu innych produktów, jak oleje opałowe, oleje napędowe czy smary.

Jednym z najważniejszych celów skali kolorów jest pomiar zanieczyszczenia. Jednak same dane kolorystyczne często nie dostarczają informacji wystarczających do zidentyfikowania potencjalnych zanieczyszczeń i aby uzyskać pełny obraz jakości próbki, konieczny musi być pomiar zamglenia. Mając to na uwadze, HunterLab opracował rewolucyjny spektrofotometr zaprojektowany do jednoczesnego pomiaru koloru i zmętnienia w transmisji. Spektrofotometr Vista automatycznie rejestruje wyniki zamglenia podczas pomiaru kolorów, co czyni go jednym z najbardziej zaawansowanych i wszechstronnych spektrofotometrów dostępnych na rynku i daje użytkownikom lepszy wgląd i kontrolę niż kiedykolwiek wcześniej.

Pozdrawiamy, biosens.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*