Skala koloru Saybolt i ASTM D-1500, szybkie wyjaśnienie różnic

Wizualna skala Saybolt i ASTM D-1500 to dwie skale odnoszące się do koloru, które mogą być używane osobno bądź razem służąc ocenie barwy produktów naftowych o niskiej lub wysokiej chromatyczności.
vistaSkala Saybolt używana jest do lekko żółtawych substancji ropopochodnych o niskiej chromatyczności takich jak olej mineralny, nafta, benzyna, paliwo lotnicze, białe woski i białe oleje farmaceutyczne. Skala Saybolt jest zdefiniowana w normie ASTM D156 opisującej metodę badania barwy w produktach naftowych przy zastosowaniu skali Saybolta.

Wizualna skala odnoszące się do koloru ASTM D1500 (zwane także „D1500″ lub ” kolor ASTM”) używana jest do oceny koloru produktów naftowych  o większej chromatyczności lub zabarwieniu, takich jak smary i oleje. Wizualna skala ASTM Kolor lub D1500 określona jest przez ASTM D1500, Standardową metodę pomiaru koloru produktów naftowych.

W oprogramowaniu EasyMatch QC firmy HunterLab dostępne są korelacje instrumentalne dla obu tych skali zgodnie z normą ASTM D6045 metoda pomiaru koloru w produktach petrochemicznych.

Do pomiaru skali koloru Saybolt dla próbek petrochemicznych niezbędna jest kuweta o drodze optycznej 50 mm, dla pomiaru w skali ASTM D1500 potrzebna jest kuweta o drodze 33 mm.
Używanie kuwet 50 mm i 33 mm pozwala na pracę z petrochemicznymi substancjami lotnymi poprzez używanie zamknięć do kuwet. Obie kuwety pozwalają na pomiar przy użyciu aparatów takich jak Vista, UltraScan VIS i UltraScan Pro wykorzystując standardowy uchwyt na kuwety.

 
Metoda pomiaru koloru w skali Saybolt:

 
1. Standaryzacja aparatu HunterLab w trybie TTRAN (Total Transmission, LAV-Large Area of View, UV Filter Nominal) przy użyciu kuwety 50 mm wypełnionej wodą destylowaną.
2. Wykonaj pomiar wody destylowanej w celu upewnienia się, że urządzenie zostało prawidłowo skonfigurowane.
3. Wynik pomiaru wody destylowanej w skali Saybolt w pomiarze przy użyciu kuwety 50 mm wynosi 30 dla wartości L*=100.0, a*=0, b*=0
Jeśli otrzymane wyniki pomiaru wody destylowanej oscylują przy podanych wartościach, możemy przejść do pomiaru próbek petrochemicznych.
Wykonaj pomiar próbek petrochemicznych takich jak oleje mineralne, paliwa lotnicze w skali: CIE L* a* b* D65/10 i Saybolt, 50/100 mm

 
Metoda pomiaru koloru  w skali ASTM D 1500:

 
1. Skonfiguruj oprogramowanie EasyMatch QC aby wyświetlało wynik w skali ASTM D 1500.
2. Przeprowadź standaryzację aparatu HunterLab d/8 w trybie TTRAN przy użyciu 3 3mm kuwety wypełnionej wodą destylowaną.
3. Wykonaj pomiar wody destylowanej w celu upewnienia się, że urządzenie zostało prawidłowo skonfigurowane. Wynik pomiaru wody destylowanej w skali ASTM D 1500 w pomiarze przy użyciu kuwety 33 mm wynosi 0,3 dla wartości L*=100.0, a*=0, b*=0.
Jeśli otrzymane wyniki pomiaru wody destylowanej oscylują przy podanych wartościach, możemy przejść do pomiaru próbek petrochemicznych.
Wykonaj pomiar próbek petrochemicznych takich jak płynne paliwa, smary, nafta w skali: CIE L* a* b* D65/10 i ASTM D1500, 33 mm

Pozdrawiamy. biosens.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*