CMC i delta E cmc

CMC jest modyfikacją skali CIELAB stworzoną przez Komitet Ds. Pomiaru Barwy Stowarzyszenia Barwiarzy i Kolorystów (the Color Measurement Committee of the Society of Dyers and Colorists). Modyfikacja ta została opisana w AATTCC Test Method 173, CMC: obliczanie granic tolerancji dla małych różnic kolorystycznych- Calculation of Small Color Differences for Acceptability. Uważa się, że różnice kolorystyczne wyliczane metodą CMC są lepiej skorelowane z oceną wizualną niż inne sposoby. Obliczenia CMC oparte są na przestrzeni elipsoidalnej takiej jak na diagramie poniżej.

Długość półosi wyznaczonych przez składowe kolorystyczne wzorca determinuje kształt elipsoidy. Dlatego kształt elipsoidy zmienia się w zależności od tego, gdzie w przestrzeni kolorystycznej umiejscowiony jest wzorzec. Współczynnik CMC l:c (jasność: barwa) wpływa na kształt elipsoidy. Wartość c (barwa) jest zazwyczaj mniejsza niż l (jasność), ponieważ ludzie wyraźniej dostrzegają różnice w barwie niż w jasności. Stosunek l:c w przypadku większości zastosowań wynosi 2:1. W większości programów do pomiaru barwy można regulować tylko wartość l. Wartość h (odcień, hue) może być dodana do obliczeń, ale wynosi ona 1 i dla tego często nie jest włączana do równania. SL, SC, i SH są obliczane na podstawie wartości CIELCh. Służą one do regulowania rozmiaru i kształtu elipsoidy. Wartość SL i SH są wyliczane ze wzoru podanego poniżej.

Do ustalenia kształtu elipsoidy można wyznaczyć współczynnik komercyjny. Jeśli współczynnik komercyjny wynosi jeden, elipsoida będzie miała swoją wielkość podstawową. Jeśli zastosuje się inną wartość współczynnika komercyjnego, elipsoida będzie zmieniana na podstawie tej wartości. lSL, cSC, SH mnożone są przez wartość współczynnika komercyjnego w celu ustalenia kształtu elipsoidy. Jeśli współczynnik komercyjny jest mniejszy niż 1, elipsoida będzie mniejsza niż jej podstawowy kształt. Jeśli współczynnik komercyjny jest większy niż 1, elipsoida będzie większa. W ten sposób można zwiększać lub zmniejszać granice tolerancji wyznaczone przez brzegi elipsoidy.

Delta Ecmc to całkowita różnica między kolorami wyrażonymi w tym systemie. Liczba ta jest przydatna jako pojedyncza wartość określająca różnicę barwy pomiędzy próbką a wzorcem. Ze względu na metodę obliczania, delta Ecmc pozwala na obliczenie dopuszczalnej tolerancji dla produktu względem wzorca niezależnie od jego koloru (np. dwie próbki w kolorze czerwonym, pomiędzy którymi różnica barwy dEcmc wynosi 0,5, będą miały taką samą różnicę wizualną, jak dwie próbki w kolorze niebieskim o dEcmc równym 0,5.

W rezultacie pojedyncza wartość dEcmc może zostać ustawiona do oceny wszystkich kolorów wytwarzanych przez daną firmę. Metoda CMC pozwala na łatwe obliczanie granic tolerancji dla dL *, dC * i dH*, odpowiednich dla danego wzorca i uwzględniających jego miejsce w przestrzeni kolorów. Próbki znajdujące się w ciemnoniebieskim obszarze przestrzeni kolorów będą miały ustawione mniejsze tolerancje niż te w kolorach pastelowo żółtych, ponieważ ludzie są w stanie dostrzec mniejsze różnice kolorystyczne dla kolorów ciemnoniebieskich niż dla jasnożółtych. Brzegi elipsoidy wyznaczają granicę tolerancji.

Pozdrawiamy, biosens.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*