Granice tolerancji dla Haze%

 Jakie jest wizualne ograniczenie dla Haze%? Kiedy powinienem być w stanie zobaczyć różnicę w próbce?

Odpowiednikiem Haze równemu 0% dla przejrzystych ciał stałych będzie idealnie czyste powietrze, dla przejrzystych cieczy będzie to kuweta szklana o określonej drodze optycznej wypełniona wodą dejonizowaną. Należy również zauważyć, że pomiar rozproszenia Haze% zależy od grubości przezroczystych próbek stałych lub od drogi optycznej kuwety przy pomiarze zamglenia próbek ciekłych.

Odpowiadając na pytanie dotyczące widocznej różnicy, należy zaznaczyć, że w dużej mierze zależy to od natury próbki. Dla plastikowych lub szklanych arkuszy używanych w ekranach LCD, dopuszczalny limit szacuję się w przedziale 1-2 %.

Dla cieczy używanych w przemyśle farmaceutycznym lub chemicznym, przeciętny człowiek może zobaczyć wizualną różnicę w zamgleniu w przedziale 4-5%, a z pewnością zauważyć różnice na poziomie 6-7%.

Aby ustalić akceptowalne limity dla twojej próbki, powinieneś wziąć produkty wykazujące zamglenie i spytać wielu osób, czy dostrzegają różnicę.  Następnie należy zmierzyć Haze% dla próbek używając specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego (aparatu sferycznego) i przypisać granice tolerancji dla twojego produktu.

Dla wielu zastosowań, zwłaszcza tych związanych z produktami konsumenckimi, wizualny limit detekcji różnicy w zamgleniu jest także zakresem tolerancji dla przyjętego produktu, ale nie zawsze?

W zależnoPomiar Haześci od końcowego produktu, wartości akceptowane mogę być poniżej widocznej granicy zamglenia, jeśli nie chcesz, aby klient zauważył jakiekolwiek różnice w twoim produkcie. Jeśli zamglenie jest związane z produktem i nie wpływa na jego wykorzystanie, dopuszczalna tolerancja Haze może być kilkukrotnie większa od minimalnej dostrzegalnej różnicy w zamgleniu. Dla tego rodzajów produktów, typowy zakres szacuję się od 10 do 12% przy górnej granicy tolerancji na poziomie 20%, w celu zapewnienia wykrycia nietypowego produktu.

Powietrze dla przezroczystych ciał stałych lub kuweta wypełniona wodą dejonizowaną lub czystym rozpuszczalnikiem dla przezroczystych cieczy, jest fizycznym odnośnikiem przedstawiającym brak zamglenia i najlepszym wzorem dla twojej próbki. Widoczne dla ludzkiego oka różnice w próbkach zazwyczaj szacuję się w granicach od 2% do 5%. Co jest dopuszczalną granicą na rynku, zależy od produktu i może być poniżej lub powyżej różnicy dostrzegalnej dla ludzi.

Pozdrawiamy, Biosens.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*