Pomiar koloru przy użyciu skali Hunter L, a, b kontra CIE 1976 L*a*b*

Zarówno skala Hunter L, a, b, jak i CIELAB to skale, które są intuicyjne.

Korzystanie z tych skal barwy pozwala zrozumieć, czym właściwie jest kolor.  Niniejsza wpis informuje o zaletach każdej ze skal, aby użytkownik mógł wybrać najlepszą skalę dla własnych potrzeb. 

Hunter L, a, b i CIE 1976 L * a * b * (CIELAB)

Oba rodzaje skali barwy oparte są na teorii kolorów przeciwstawnych. Teoria ta zakłada, że receptory w ludzkim oku postrzegają kolor jako pary przeciwieństw: wartość L:  jasny kontra ciemny, gdzie niska liczba 0-50 oznacza ciemną barwę a wysoka wartość 51-100 wskazuję na jasną barwę, wartość a: czerwona lub zielona, gdzie liczba dodatnia wskazuję kolor czerwony a wartość ujemna zielony, wartość b: żółta lub niebieska, w której liczba dodatnia oznacza kolor żółty a ujemna kolor niebieski. Wartość L dla każdej skali wskazuję jak jasna lub jak ciemna jest próbka, wartość a świadczy o jej zaczerwienieniu lub zazielenieniu, a wartość b o tym, czy kolor jest bardziej żółty, czy niebieski. Wszystkie trzy wartości są niezbędne do poprawnego opisania koloru.

 

Skala Hunter Lab
Skala kolorystyczna Hunter Lab ewoluowała pomiędzy rokiem 1950 a 1960, kiedy większość naukowców pracowała nad ujednoliceniem skali kolorystycznej.  Stworzono kilka permutacji skali Hunter L a b na świecie, a jej ostateczna formuła została wprowadzona w 1966 r. Skala kolorów Huntera L, a, b jest bardziej jednolita wizualnie niż skala kolorów CIE XYZ, co czyni ją dużo bardziej czytelną i zrozumiała dla osób korzystających z niej.
Wartości delta (dL, da i db) wskazują jak bardzo standard i próbki różnią się od siebie.Wartości dL, da i db często wykorzystywane są do kontroli jakości lub dostosowaniu formuły. Tolerancje pomiarów mogą zostać ustawione dla wartości delta. Wartości, które są poza tolerancją delty, wskazują, że jest zbyt duża różnica pomiędzy standardem a próbką.
Rodzaj delty będącej poza tolerancją określa jaki rodzaj działania należy podjąć. Na przykład, jeśli delta a jest poza zakresem tolerancji pojawia się zaczerwienie lub zazielenienie próbki i musi ono zostać skorygowane. To, czy próbka jest bardziej czerwona, czy zielona określane jest przez znak wartości delty, w przypadku, gdy delta a jest dodatnia próbka, jest bardziej czerwona niż standard.

Często używaną wartością jest dE mówiąca o całkowitej różnicy barwy. dE jest wartością jednoliczbową, która bierze pod uwagę różnicę pomiędzy wartościami L,a i b próbki i wzorca. Nie wskazuję jednak który parametr jest poza tolerancją w próbce. Wartość ta potrafi również wprowadzić w błąd, kiedy dL, da lub db jest poza tolerancją, ale wartość dE jest nadal w granicach tolerancji. Skala Hunter L, a, b może być używana dla dowolnego typu próbki, którego kolor może być zmierzony. Nie jest używana tak często, jak w przeszłości, ponieważ została wyparta przez skalę CIE L * a * b *, która została opublikowana w 1976 roku i zyskała znaczną popularność.

CIELAB

Skala kolorów CIELAB jest kolejną skalą do określania koloru, zalecana przez CIE od 1976r. i stanowi ulepszoną wersję skali Hunter L,a,b z 1966r.  używanej do dzisiaj w wielu gałęziach przemysłu. Tak samo jak skala HunterLab może służyć do określania różnic kolorów (próbka minus standard) dla dL, da, db i dE.

Której skali należy użyć?

Formuły są obliczane inaczej w przypadku każdej z tych skal. Huntera L, a i b wyliczany jest przy użyciu pierwiastka kwadratowego a CIELAB przy użyciu pierwiastka sześciennego z CIE XYZ.Idealna skala kolorów powinna być jednolita w całej przestrzeni kolorów, co oznacza, że ta sama liczbowa różnica między dwoma kolorami powinna być wizualnie taka samo zauważalna nieważne czy kolor jest czerwony, fioletowy, pomarańczowy czy niebieski. Ani HunterLab L,a,b ani CIELAB nie są doskonale równomierne. Skala HunterLab L,a,b kurczy się w okolicach koloru żółtego i rozszerza w okolicach koloru niebieskiego. Skala CIELAB, nieco rozszerza się w regionie koloru żółtego, co jest bardziej oczywiste, gdy wartość CIE Z próbki jest mniejsza niż 1. Skala CIELAB daje ogólnie lepsze przybliżenie do wizualnej oceny różnic kolorów dla bardzo ciemnych barw.

Kryteria dla porówniania skali HunterLab i CIE L* a* b*
Kryteria Hunter L a b CIE L* a* b*
Funkcja Matematyczna Funkcja pierwiastka kwadratowego z CIE XYZ Funkcja pierwiastka sześciennego z CIE XYZ
Specyfikacja Metody Specyfikacja kolorów lub metody zalecana do przemysłu spożywczego Specyfikację kolorów lub metody wskazująca na CIELAB
Częstotliwość stosowania Używana rzadziej Powszechnie stosowana
Porównanie do poprzednich danych Historyczne dane dotyczące kolorystyki zostały odnotowane w Hunter L,a,b Historyczne dane dotyczące kolorystyki zostały odnotowane w CIELAB
Czułość przestrzeni koloru Pomiar koloru niebieskiego w szerszym zakresie niż żółtego Pomiar koloru żółtego w szerszym zakresie niż niebieskiego i ciemnych odcieni.

Obie skale kolorów to bardzo dobry wybór, gdy szukamy nowej metody dla nowego typu próbek. Klient może mieć własne wymagania odnośnie skali barwy. Poszczególne branże często mają własne wymagania określone w normach ASTM.

Pozdrawiamy, biosens.pl

 										
					
									

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*