Zalety korzystania z miernika mikrofalowego HK 6 do pomiaru BRIX.

Mikrofalowe urządzenia pomiarowe mogą mierzyć koncentrację i zawartości substancji stałych w wielu roztworach, zwłaszcza roztworze cukru i w etanolu pochodzącym z roślin. Pozyskany sok i jego mieszaniny oraz rozcieńczenia mogą być mierzone na ogólną zawartość substancji stałych z dużą precyzją i niezawodnością.

Sukcesem miernika mikrofalowego HK 6 wynika z jego zasady działania, która opiera się na pomiarze przesunięcia fazowego fal mikrofalowych przepływających pomiędzy dwiema antenami zanurzonymi w badanym roztworze.
Urządzenia mikrofalowe nie mierzą zawartości substancji stałych, ale zawartość wody obecnej w roztworze.

W początkowym etapie wykonuje się pomiar odniesienia, który określa korelację pomiędzy ilością wodą a zawartością substancji stałych. W kolejnym procesie kalibracji urządzenia, mierzone są znane próbki wzdłuż całego zakresu pomiarowego, aby doprowadzić do regulacji i dostosowania urządzenia.

Mierniki mikrofalowe mierzą zawartość wody, dlatego nie nadaje się do pomiaru zmian czystości, które mogą pochodzić z kilku miejsc przemysłowych. Cząstki stałe są niewidoczne dla fal elektromagnetycznych.

Zasadą działania miernika mikrofalowego oparta jest na pomiarze przepływu energii z mikrofal do wody w roztworze. Polaryzacja cząsteczek wody generuje zmiany fazy fali elektromagnetycznej. W przypadku mikrofal, pomiar zmiany fazy jest proporcjonalny i liniowy w stosunku do ilości wody.
Zasada pomiaru stężenia przy użyciu mikrofali jest zupełnie inna od pomiarów takich jak przewodność i oporność, na który wpływ ma zmienność i czystość badanego roztworu. Ze względu na proporcjonalną i liniową reakcję, miernik mikrofalowy jest najbardziej odpowiedni do pomiaru zawartości wody w roztworze cukru.
Kalibracja

Procedura kalibracji miernika mikrofalowego jest bardzo prosta. Opiera się na porównaniu pomiarów na produkcji z laboratoryjnymi wykonanymi na odpowiednim sprzęcie.

W przypadku sprawnie działającego miernika mikrofalowego i braku zmian miejsca montażu urządzenia, kalibracja musi być wykonana tylko jeden raz podczas instalacji.

Dlaczego należy kontrolować BRIX w procesie krystalizacji

Prawidłowy pomiar zawartości suchej masy w procesie krystalizacji powinien zwiększyć przemysłowy wskaźnik odzyskiwania, gdzie inne zmienne procesowe pozostają bez zmian.

Gdy punkt szczepienia zostanie poprawnie zdefiniowany oraz osiągnięty, zawiesina wtryskiwana jest do zbiornika, gdzie nie ulega rozcieńczeniu. Kryształy w tym procesie rosną w jednolity sposób, a stężenie macierzystego syropu jest ciągle kontrolowane.
Zawiesina kryształów cukru z jednolitym rozkładem granulometrycznym pozwala na uzyskanie lepszej jakości kryształów cukru pod koniec procesu wrzenia.

Ujednolicenie granulometryczne kryształów może prowadzić do bardziej skutecznego wirowania, przy krótszym czasie wypłukiwania, a ponadto zmniejszyć objętość syropu o wysokiej czystości, co pozwala zmniejszyć recyrkulację cukru i tym samym zwiększa wydajność przemysłową.

Symulacja w obliczeniach prowadzi do wzrostu produkcji o 5 ton dziennie, przy dziennej produkcji cukru wynoszącej 1100 ton. Czystość syropu wypływowego w systemie dwóch krystalizacji zawiesiny kryształów zmniejszona jest o 0.5 punktu procentowego.

Kontrola Brix podczas procesu krystalizacji umożliwia lepszą i bardziej skoordynowaną kontrolę procesu, utrzymując stałe nasycenie syropu macierzystego. Kryształy przedstawiają węższy rozkład granulometryczny, dlatego też kontrola Brix pozwala na utrzymanie najwyższej jakości produkcji.

Pozdrawiamy,biosens.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*