Indeks jasności Y, Luminancja, Współczynnika luminancji, Współczynnik reflektancji Beta.

Norma ASTM E284 definiuje współczynnik reflektancji w następujący sposób:

Współczynnik reflektancji, stosunek światła odbitego od badanej próbki względem światła odbitego od próbki idealnie odbijającej światło (perfect reflecting diffuser, teoretycznie idealnie biała powierzchnia, która nie absorbuje ani nie transmituje światła, a jedynie je odbija, rozpraszając je wszystkich kierunkach z takim samym natężeniem bez względu na sposób oświetlenia), w tych samych geometrycznych i spektralnych warunkach pomiarowych.

Najpowszechniej używanym indeksami do pomiaru jasności są CIE Y Brightness lub Luminancja. Skala CIE Y mieści się w przedziale od 0 (idealna czerń, współczynnik odbicia 0% dla światła widzialnego) do 100 (idealna biel, współczynnik odbicia 100% dla światła widzialnego).

Współczynnik reflektancji Beta lub współczynnik luminancji określa ten sam stosunek co Y Brightness, lub luminancja, z tym że wyrażony jest względem 1 nie 100%.

Inny parametr nazwany  Reflection Coefficient, Visible (0-1) (Współczynnik odbicia, światło widzialne 0-1) jest taki sam jak współczynnik beta : zakres odbicia światła pomiędzy 0 (idealnie czarny), a 1 (idealnie biały).

Historycznie we wszystkich obliczeniach używano źródła światła/obserwatora C/2°,  jednak pomiary typowych białych lub neutralnych materiałów wykonywane przy parametrach D65/10 (źródło światła/obserwator) są bardzo zbliżone.

Poniżej przedstawiono tabelę porównującą współczynnik jasności Y/ współczynnik Beta i współczynnik odbicia dla typowych białych kolorów:

      C/2°
ID Skala CIE Y Jasność/

Luminancja

(0-100)

Współczynnik odbicia ß (beta)   lub  współczynnik luminancji

(0-1)

Współczynnik odbicia, światło widzialne

(0-1)

Idealny biały, współczynnik odbicia 100% 100 1.0 1.0
Idealnie czarny, współczynnik odbicia 0% 0 0.0 0.0
Biała płytka 85.45 0.85 0.85
11-0108-50 100 x 100 mm (4 x 4 in)

Biała płytka porcelanowa na stalowej płytce

82.13 0.82 0.82

Minimalny współczynnik luminancji to minimalna dopuszczalną wartość beta dla określonego produktu, wskazującą minimalną ilość światła, która powinna być odbita przez próbkę.

Normy dla branży przemysłowej

Norma ASTM E991 Standard Practice for Color Measurement of Fluorescent Specimens (Standardowa metoda pomiaru koloru próbek fluorescencyjnych) Metoda w odniesieniu do skali  Y, x, y dla D65/2° lub D65/10° oraz współczynnika beta.

Norma PN-EN ISO 20471:2013-07 Pomiar barwy odzieży o wysokiej widoczności. Norma ta określa i opisuje wymagania dla odzieży i akcesoriów o wysokiej widoczności, w tym specyfikację i metodykę badań.

Współczynnik odbicia beta oraz przenośny spektrofotometr MSEZ

Oprogramowanie spektrofotometru MiniScan EZ umożliwia pomiary w skali Y, x, y dla każdego układu illuminant/obserwator.

Modyfikacja tego oprogramowania CMR-3105 MSEZ współczynnik odbicia beta, pozwala na wyświetlenie skali Beta, x, y oraz Beta jako pojedynczego indeksu dla dowolnego układu illuminant/obserwator.

Pozdrawiamy, biosens.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*