Jak ilościowo określić barwę?

Spektrofotometry HunterLab służą do pomiaru koloru w celu poprawy jakości produktu. Aby rozpocząć proces pomiaru musimy wiedzieć więcej na temat barwy. Ludzie odmiennie widzą i postrzegają kolory, ponieważ postrzeganie barwy jest procesem psychofizycznym. Model obserwacji wizualnej przedstawia trzy elementy niezbędne do postrzegania barwy, nie zapominając o profesjonalnym sprzęcie laboratoryjnym.

Piervisual-observing-situation-modelwszym elementem modelu wizualnej obserwacji jest źródło białego światła. Światło to dostarcza energię widmową niezbędną do widzenia barwy, bez światła nie możemy dostrzec kolorów. Kolejnym niezbędnym elementem jest obiekt. Obiekt zmienia energię widma pochodzącą ze źródła światła. Środki barwiące obecne w obiekcie, takie jak pigmenty lub barwniki, selektywnie pochłaniają pewne długości fal światła przy jednoczesnym odbijaniu lub przepuszczaniu pozostałych. Ostatnim elementem modelu obserwacji jest ludzki obserwator. Obserwator, którym jest ludzkie oko, odbiera światło obite lub przechodzące przez obiekt, a mózg zapewnia widzenie.

W celu stworzenia urządzenia, które umożliwia postrzeganie barwy należy określić każdy element modelu wizualnej obserwacji. Przedstawione tu trzy elementy modelu obserwacji umożliwiają ilościowe określenie barwy w postaci liczbowej.

Pozdrawiamy, Biosens.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*