Dlaczego tak ważny jest kolor w produktach z plastiku?

Tworzywa sztuczne występują we wszystkich możliwych wariacjach kolorystycznych które maja za zadanie przyciągnięcie uwagi konsumenta i tym samym zachęcenie do zakupu. Kolory tworzyw sztucznych mogą również stworzyć w potencjalnym kliencie skojarzenie z ulubioną marką, kolorystyką logo firmy i jeszcze intensywniej potęgować chęć zakupu. Dlatego bardzo ważne jest ujednolicenie kolorystyczne opakowań jak i wyglądu produktu, a ten cel na etapie produkcji możemy osiągnąć tylko stosując dokładne techniki kalibracji i pomiaru aby zachować spójność kolorystyczną i tym samym wysłać wiadomość konsumentowi, to nasz produkt!

Proces nadawania koloru poszczególnemu rodzajowi tworzywa może przebiegać w różny sposób.

Jedną  z metod jest tzw. masterbatch , metoda ta polega na wymieszaniu granulatu o neutralnym kolorze z małą ilością granulatu o dużym stężeniu pigmentu, czego efektem po wymieszaniu jest powstanie granulatu o jednobarwnym określonym kolorze.
Drugą metodą jest wymieszanie, granulat miesza się z pigmentem w wytłaczarce czego efektem jest powstanie kolorowego granulatu. Mieszanka jest następnie formowana do wymaganego kształtu.

Kolejną metodą jest rozpuszczanie pigmentu, tutaj pigment zostaję rozpuszczony w rozpuszczalniku, a następnie rozpylany jest na granulat o neutralnej barwie, trwale go pigmentując.
Ostatnią metodą jest umieszczenie granulatu wraz z pigmentem w jednym pojemniku, gdzie zachodzi proces mieszania i formowania bez zmian w strukturze tworzywa.

Wybór metody w jaki sposób uzyskujemy barwę oraz czego użyjemy jest istotny dla całego procesu i jego powtarzalności. Najważniejszym czynnikiem jest zaplanowanie całego procesu i uwzględnienie wszystkich aspektów oraz wykorzystanie w fazie produkcji odpowiedniego sprzętu jakim jest spektrofotometr. A wszystko po to aby uniknąć błędów, powstania wadliwego produktu już na początkowym etapie produkcji.

Aktualne producenci tworzyw sztucznych mają do wyboru wiele różnych metod barwienia granulatu. Aby zmierzyć jednolitość uzyskanej barwy, powstały granulat jest formowany w kształt płytek i dopiero mierzony.  Eliminując proces mierzenia barwy przy użyciu płytek i bezpośrednio stosując granulat udałoby się zmniejszyć koszty produkcji i zapobiec stworzeniu produktu który mógłby być odrzucony przez potencjalnego klienta.

LabScan XE_bluepellets29_1Metody pomiaru barwy granulatu nie odzwierciedlają dokładnego wyniku, co do ostatecznego koloru produktu. Dzieję się to za sprawą wielu czynników, które wpływają na efekt końcowy. Takimi czynnikami jest m.in. zastosowane proporcje w trakcie barwienia, wielkość granulatu oraz dokładność procesu mieszania. Proces mierzenia granulatu jest niezwykle przydatny podczas porównywania partii produktu od jednego lub kilku dostawców i pozwala sprawdzić spójność kolorów.

Pomiar barwy produktu nie musi odbywać się tylko w laboratorium, HunterLab wyszedł ku oczekiwaniom klientów i stworzył aparat do pomiaru on-line, który ma za zadanie monitorowanie koloru na dowolnym etapie produkcji, czego skutkiem może być natychmiastowe wykrycie niezgodności i wyeliminowanie błędu na etapie produkcji. Praca z takim urządzeniem usprawnia produkcję i zwiększa jej jakość i wydajność. Dlatego ważne jest określenie tego co możemy jeszcze ulepszyć na etapie produkcji dzięki zastosowaniu aparatów do pomiaru barwy.

Pozdrawiamy, biosens.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*