Archiwum tagów: pomiar barwy

Identyfikacja parametrów pomiarowych

W pomiarze psychofizycznym, który określa postrzeganie barwy przez ludzkie oko, pełne określenie barwy to zawsze 3 liczby z 6 parametrami pomiarowymi. Zmiana dowolnego parametru wpływa na całościowe składowe koloru. Pierwszym krokiem jest jasne określenie tych parametrów. Skala Barwy – Jednym z kłopotliwych aspektów w kolorymetrii w porównaniu do innych nauk pomiarowych jest wiele skali barw opracowanych w różnych okresach czasu. Pełna ... Przeczytaj więcej »

Co oznacza transmisja Y?

CIE Y reprezentuję kolor zielony w skali CIE X, Y, Z, pełni także funkcję oznaczenia jasności (1924 CIE), która określa sposób postrzegania przez ludzi względnej jasności barwy dla widm o równej energii. Ludzie postrzegają zielony kolor jako jaśniejszy niż niebieski czy czerwony. Tak więc transmisja Y jest wartością całkowitej przepuszczalności dla przejrzystych kolorów. Procentowe relację między spektralną transmisją a wartością ... Przeczytaj więcej »

Geometria kierunkowa (45/0 lub 0/45)

HunterLab produkuje spektrofotometry do pomiaru barwy z najwyższej półki, posiadające dwie różne geometrie pomiarowe: geometrie 45/0 (lub 0/45) oraz geometrie sferyczną.  W geometrii 45/0 powierzchnia próbki jest oświetlana pod kątem 45 stopni, natomiast detektor jest umiejscowiony pod kątem 0 stopni i jest w linii prostopadłej do powierzchni próbki. Stosowanie odwrotnej geometrii pomiaru (próbka oświetlana jest pod kątem 0 stopni, detektor ... Przeczytaj więcej »

Dlaczego tak ważny jest kolor w produktach z plastiku?

Tworzywa sztuczne występują we wszystkich możliwych wariacjach kolorystycznych które maja za zadanie przyciągnięcie uwagi konsumenta i tym samym zachęcenie do zakupu. Kolory tworzyw sztucznych mogą również stworzyć w potencjalnym kliencie skojarzenie z ulubioną marką, kolorystyką logo firmy i jeszcze intensywniej potęgować chęć zakupu. Dlatego bardzo ważne jest ujednolicenie kolorystyczne opakowań jak i wyglądu produktu, a ten cel na etapie produkcji ... Przeczytaj więcej »

Źródła i wzorce światła (illuminanty)

W poprzednich artykułach opisaliśmy elementy niezbędne do postrzegania barwy: źródło białego światła, obiekt, obserwatora. Aby spektrofotometry HunterLab mogły dokonać pomiaru barwy musimy być w stanie określić te trzy elementy ilościowo lub przydzielić im numery. Źródło światła emituje energię w postaci promieniowania światła widzialnego. Niektóre przykłady źródeł światła obejmują słońce, zwykłą lampę oraz lampę fluorescencyjną. Światło widzialne to mały zakres promieniowania elektromagnetycznego zawierającego ... Przeczytaj więcej »

Standardowy obserwator

Model obserwacji wizualnej zawiera trzy elementy niezbędne do postrzegania koloru: źródło białego światła, obiekt oraz ludzkiego obserwatora. W tym wpisie omówimy rolę obserwatora. W ludzkim oku występują pręciki, odpowiedzialne za widzenie w słabym świetle oraz czopki, które umożliwiają widzenie barw przy dobrym oświetleniu. Wyróżnia się trzy rodzaje czopków: wrażliwe na światło czerwone, zielone oraz niebieskie. Aby skutecznie oszacować, w jaki sposób ... Przeczytaj więcej »

Wybór drogi optycznej kuwety do pomiaru barwy w skali APHA/Pt-Co/Hazen

Barwa APHA jest opisywana jest także dwoma innymi nazwami, Pt-Co oraz Hazen units (HU). Wszystkie te trzy nazwy opisują tą samą skalę barwy. Barwa APHA/Pt-Co/Hazen zależy od długości drogi optycznej kuwety lub grubości próbki, dlatego ważne jest, aby: Stosować tą samą długość drogi optyczne we wszystkich pomiarach. Raportować długość drogi optycznej jako część metody pomiarowej. Korelacja spektrofotometrów HunterLab ze skalą ... Przeczytaj więcej »

Indeksy bieli i zażółceń  

Myśl o bieli zwykle przywołuje skojarzenia związane ze świeżością lub czymś czystym. Patrząc na nią przez pryzmat pomiaru barwy, nabiera nieco innego znaczenia. Powierzchnie w tym kolorze odbijają światło widzialne jednakowo w całym zakresie widma przy bardzo niskiej absorbcji. Definicja koloru „idealnie białego” mówi, że jego współczynnik odbicia wynosi 100% w całym widmie widzialnym, a wartości kolorymetryczne są równie L*=100.00, ... Przeczytaj więcej »

Spektrofotometr – klucz do oszczędności

Może trudno w to uwierzyć, ale rocznie w samym Stanach Zjednoczonych aż 165 miliardów dolarów jest marnowanych przez jedzenie, a wiele z tych strat występuje z powodu złego zarządzania kolorami. Z tego powodu coraz popularniejsze stają się spektrofotometry, dzięki którym można wykonać profesjonalny pomiar barw. Największe wydatki pochłaniają zmiany kolorów takich jak surowców jak plastik, farby oraz rozpuszczalnik. Zmarnowane materiały ... Przeczytaj więcej »