Teoria pomiaru barwy

Kolorymetr kontra spektrofotometr

Zapoznanie się z rodzajami dostępnych instrumentów do pomiaru barwy jest ważne przy wyborze odpowiedniego urządzenia. Terminy kolorymetr i spektrofotometr mogą powodować pewne zamieszanie u użytkownika, aby to ułatwić, różnice między nimi zostały przedstawione w poniższym tekście. Należy pamiętać, że oba urządzenia dostarczają dane uzyskane w tym samym widzialnym zakresie długości fali, ale mogą traktować te dane w różny sposób. Kolorymetr ... Przeczytaj więcej »

Geometria pomiarowa spektrofotometru – kierunkowa 45°/0 ° czy sferyczna d/8 °?

Geometria pomiarowa aparatu to położenie względem siebie źródła światła, powierzchni próbki i detektora. Jest to jeden z 6 kluczowych parametrów definiujących kolor. Istnieją dwie kategorie geometrii pomiarowej spektrofotometrów: kierunkowa 45 °/0 ° (lub 45 °/0 °) i geometria sferyczna d/8 °. W celu rozpoznania, z jaką geometrią mamy do czynienia – kierunkową czy sferyczną – wystarczy spojrzeć na port pomiarowy. ... Przeczytaj więcej »

Spektrofotometry sferyczne

HunterLab jest producentem spektrofotometrów o geometrii kierunkowej 45/0, a także instrumentów wykorzystujących geometrią sferyczną d8. UltraScan PRO, UltraScan VIS, ColorQuest XE i ColorQuest XT są przykładem stacjonarnych aparatów sferycznych dostępnych w firmie Hunterlab. W aparatach ze sferą, podczas pomiaru w odbiciu próbka jest oświetlona ze wszystkich kierunków, a detektor odbiera światło odbite pod kątem 8° od powierzchni próbki. W aparatach ... Przeczytaj więcej »

Identyfikacja parametrów pomiarowych

W pomiarze psychofizycznym, który określa postrzeganie barwy przez ludzkie oko, pełne określenie barwy to zawsze 3 liczby z 6 parametrami pomiarowymi. Zmiana dowolnego parametru wpływa na całościowe składowe koloru. Pierwszym krokiem jest jasne określenie tych parametrów. Skala Barwy – Jednym z kłopotliwych aspektów w kolorymetrii w porównaniu do innych nauk pomiarowych jest wiele skali barw opracowanych w różnych okresach czasu. Pełna ... Przeczytaj więcej »

Co oznacza transmisja Y?

CIE Y reprezentuję kolor zielony w skali CIE X, Y, Z, pełni także funkcję oznaczenia jasności (1924 CIE), która określa sposób postrzegania przez ludzi względnej jasności barwy dla widm o równej energii. Ludzie postrzegają zielony kolor jako jaśniejszy niż niebieski czy czerwony. Tak więc transmisja Y jest wartością całkowitej przepuszczalności dla przejrzystych kolorów. Procentowe relację między spektralną transmisją a wartością ... Przeczytaj więcej »

Geometria kierunkowa (45/0 lub 0/45)

HunterLab produkuje spektrofotometry do pomiaru barwy z najwyższej półki, posiadające dwie różne geometrie pomiarowe: geometrie 45/0 (lub 0/45) oraz geometrie sferyczną.  W geometrii 45/0 powierzchnia próbki jest oświetlana pod kątem 45 stopni, natomiast detektor jest umiejscowiony pod kątem 0 stopni i jest w linii prostopadłej do powierzchni próbki. Stosowanie odwrotnej geometrii pomiaru (próbka oświetlana jest pod kątem 0 stopni, detektor ... Przeczytaj więcej »

Źródła i wzorce światła (illuminanty)

W poprzednich artykułach opisaliśmy elementy niezbędne do postrzegania barwy: źródło białego światła, obiekt, obserwatora. Aby spektrofotometry HunterLab mogły dokonać pomiaru barwy musimy być w stanie określić te trzy elementy ilościowo lub przydzielić im numery. Źródło światła emituje energię w postaci promieniowania światła widzialnego. Niektóre przykłady źródeł światła obejmują słońce, zwykłą lampę oraz lampę fluorescencyjną. Światło widzialne to mały zakres promieniowania elektromagnetycznego zawierającego ... Przeczytaj więcej »

Jak ilościowo określić barwę?

Spektrofotometry HunterLab służą do pomiaru koloru w celu poprawy jakości produktu. Aby rozpocząć proces pomiaru musimy wiedzieć więcej na temat barwy. Ludzie odmiennie widzą i postrzegają kolory, ponieważ postrzeganie barwy jest procesem psychofizycznym. Model obserwacji wizualnej przedstawia trzy elementy niezbędne do postrzegania barwy, nie zapominając o profesjonalnym sprzęcie laboratoryjnym. Pierwszym elementem modelu wizualnej obserwacji jest źródło białego światła. Światło to ... Przeczytaj więcej »

Standardowy obserwator

Model obserwacji wizualnej zawiera trzy elementy niezbędne do postrzegania koloru: źródło białego światła, obiekt oraz ludzkiego obserwatora. W tym wpisie omówimy rolę obserwatora. W ludzkim oku występują pręciki, odpowiedzialne za widzenie w słabym świetle oraz czopki, które umożliwiają widzenie barw przy dobrym oświetleniu. Wyróżnia się trzy rodzaje czopków: wrażliwe na światło czerwone, zielone oraz niebieskie. Aby skutecznie oszacować, w jaki sposób ... Przeczytaj więcej »

Jak zdefiniować tolerancję kolorów w technologii spektrofotometrycznej

Na pierwszy rzut oka pomiar kolorów może wydawać się bardzo prosty, jednak z powodu ograniczeń ludzkiego oka, przyrządy do pomiaru kolorów wkrótce staną się koniecznością do kreowania spójnych i powtarzalnych barw. Jakość kolorów odgrywa bardzo ważną rolę w niemal każdej dziedzinie przemysłu, dlatego wykorzystywane są zaawansowane przyrządy do pomiaru kolorów, które może znacznie zmienić jakość oraz wygląd produktu. Mimo że ... Przeczytaj więcej »