Teoria pomiaru barwy

Indeksy bieli i zażółceń  

Myśl o bieli zwykle przywołuje skojarzenia związane ze świeżością lub czymś czystym. Patrząc na nią przez pryzmat pomiaru barwy, nabiera nieco innego znaczenia. Powierzchnie w tym kolorze odbijają światło widzialne jednakowo w całym zakresie widma przy bardzo niskiej absorbcji. Definicja koloru „idealnie białego” mówi, że jego współczynnik odbicia wynosi 100% w całym widmie widzialnym, a wartości kolorymetryczne są równie L*=100.00, ... Przeczytaj więcej »