Zależność między skalą APHA/Pt-Co/Hazen a skalą Gardnera.

Obie skale wizualne APHA/Pt-Co/Hazen oraz skala Gardnera pierwotnie były oparte na płynnych chloroplatynowych wzorcach barwy, ale ich historia i przeznaczenie jest inne.

OLYMPUS DIGITAL CAMERASkala APHA/Pt-Co/Hazen ma zakres od 0 (woda destylowana) do 500 (jasnożółty płyn). W przemyśle tworzyw sztucznych, chemicznym i farmaceutycznym skala APHA/Pt-Co/Hazen jest używana do określenia śladowych ilości zażółcenia w prawie bezbarwnych lub słabo zabarwionych próbkach.

Skala barwna Gardnera jest wykorzystywana do oznaczania próbek o silnym żółtym zabarwieniu, które różnią się pomiędzy sobą jasnością i odcieniem. Skala Gardnera oryginalnie oparta była na płynnych wzorcach barwy, w roku 1958, zamiast ciekłych wzorców, zaczęto stosować zestaw osiemnastu szklanych filtrów dopasowanych do odpowiednich standardów chloroplatynowych.

Zakres skali Gardnera wynosi od 0 (woda destylowana) do 1 (jasnożółty) i jest kontynuowany aż do bardzo ciemnej 18. W całym zakresie od 0 do 18 obserwowany jest wzrost zażółcenia, spadek jasności oraz zmiana nasycenia od żółtoczerwonego do zielonoczerwonego. Większość aplikacji mieści się w zakresie skali Gardnera od 0 do 8.

Punktem przejścia ze skali APHA/Pt-Co/Hazen do skali Gardnera jest górny limit skali APHA i odpowiadający mu dolny zakres skali Gardnera. Wzorzec skali APHA o wartości 500 odpowiada niecałym 2 pkt w skali Gardnera.

Istnieją aplikację, w których ocena jakości kolorów w trakcie procesu może być oszacowana poprzez kombinację skali APHA i Gardnera. Materiał na początku ma mocny żółty kolor będący w środku skali Gardnera. W wyniku rafinacji kolor zmienia się i wynosi od 1 do 2 w skali Gardnera. W trakcie dalszego procesu rafinacji produkt staje się prawie bezbarwny podobny do wody. W trakcie dalszej rafinacji do pomiaru barwy takiego produktu można użyć skali APHA, aż do osiągnięcia określonej czystości. Końcowy wynik pomiaru może być użyty do udokumentowania jakości produktu np. kolor APHA mniejszy niż 30.

Pozdrawiamy, Biosens.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*