Indeksy bieli i zażółceń  

Myśl o bieli zwykle przywołuje skojarzenia związane ze świeżością lub czymś czystym. Patrząc na nią przez pryzmat pomiaru barwy, nabiera nieco innego znaczenia. Powierzchnie w tym kolorze odbijają światło widzialne jednakowo w całym zakresie widma przy bardzo niskiej absorbcji.

Definicja koloru „idealnie białego” mówi, że jego współczynnik odbicia wynosi 100% w całym widmie widzialnym, a wartości kolorymetryczne są równie L*=100.00, a=0.00 i b*=0.00. W przypadku, gdy barwa badanego elementu nie jest idealnie biała, a nieco ciemniejsza charakteryzuje się niższą wartością  L* oraz jest nieznacznie barwna w wymiarach żółto-niebieskim (b*) albo czerwono-żółtym (a*).

Wskaźnik bieli jest uzależniony od przesunięcia w wymiarze niebiesko-żółtym i określa idealną biel. W przypadku, gdy biały materiał jest bardziej niebieski lub jaśniejszy wartości indeksu bieli są wyższe. Natomiast, gdy badana próbka jest bardziej żółta albo ciemniejsza w porównaniu z bielą idealną – wartości niższe. Wskaźnik zażółcenia wykorzystuje się przede wszystkim przy pomiarach prawie, że bezbarwnych cieczy. Ponadto stosuje się je dokonując pomiaru ciał stałych nieprzeźroczystych w odbiciu o barwie zbliżonej do bieli lub tych w świetle przechodzącym. Powodem wizualnych zażółceń jest absorpcja niebieskiej części widma.

Ma to związek z zabrudzeniem, wypaleniem i niszczeniem produktu na skutek działania czynników chemicznych, światła itp.

Indeksy bieli i zażółcenia dla tworzyw sztucznych, papieru i farb są określane przez Amerykańskie Standardy Metod Badawczych (ASTM). Wykorzystuje się je również w wielu innych dziedzinach przemysłu. Wskaźnik zażółceń E313 znajduje zastosowanie w definiowaniu różnicy danej barwy od próbki bieli idealnej. Indeks bieli oznaczony tym samym symbolem wykorzystuje się natomiast wtedy, gdy chcemy porównać materiały zbliżone kolorem do białego. Szukając odpowiedniego indeksu, zwłaszcza, jeśli nie masz określonych wymagań, E313 bez wątpienia okaże się idealnym dla Twojego produktu.

Choć normę ASTM D1925 wycofano w 1955 roku, wciąż dostarcza nam wielu cennych i przydatnych informacji. Indeks zażółcenia według ASTM1925 zawsze jest obliczany dla C/2°, bez względu na wybór oświetlenia i obserwatora. Jego głównym celem jest ocena przeźroczystych tworzyw sztucznych.

Pozdrawiamy, Biosens.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*