Indeks bieli według normy ASTM E313.

Wskaźnik bieli określa idealną biel i zależy od przesunięcia w wymiarze niebiesko-żółtym. Oznacza to, że wyższe wartości indeksu bieli uzyskuję się, jeśli biały materiał jest jaśniejszy lub bardziej niebieski, zaś niższe wartości wskaźnika uzyskuję się, jeśli biały materiał jest ciemniejszy lub bardziej żółty w porównaniu do produktu idealnie białego.

ASTM E313 

Amerykańskie Standardy Metod Badawczych (ASTM) określają indeksy bieli i zażółcenia dla papieru, farb i tworzyw sztucznych, są one też wykorzystywane w wielu innych gałęziach przemysłu. Indeks bieli E313 jest stosowany w celu pomiaru materiałów zbliżonych kolorem do białego. Jeśli szukasz odpowiedniego indeksu i nie masz z góry określonych wymagań, możemy zapewnić, że E313 jest doskonały dla Twojego produktu.

Indeks bieli WI wyliczany jest według wzoru:

WI CIE = Y + 800 (xn – x) + 1700 (yn – y)

Gdzie Y,x,y to współczynnik luminancji i współrzędne chromatyczne próbki.

xn i yn to współrzędne chromatyczne dla używanego źródła światła i obserwatora,

dla d65/10 xn=0.3138, yn=0.3310.

Indeks bieli nie może być wyliczany dla dowolnej próbki. Norma mówi żeby używać indeksu bieli dla produktów które można komercyjnie określić jako białe. Y ma być większe od 65 oraz 40 < WI < (5Y – 280).

Pozdrawiamy, biosens.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*