Spektrofotometr – Jak to działa ? cz.2

W poprzednim artykule Spektrofotometr – Jak to działa ? cz.1  omówiliśmy takie parametry spektrofotometru jak źródło światła, monochromator, lampy. Poniżej umieściliśmy opis pozostałych parametrów istotnych przy wyborze spektrofotometru.

Detektor

Wiązka światła, która przechodzi przez komorę próbki, wprowadzana jest na detektor, który jest ostatnim elementem w spektrofotometrze. Fotodioda silikonowa jest jednym z najczęściej używanych detektorów dla spektrofotometrów działających w zakresie widzialnym (VIS) oraz w ultrafiolecie (UV).

Fotodioda krzemowa jest typem detektora, w którym wykorzystuję się fakt, że właściwości elektryczne detektora zmieniają się, gdy narażony jest on na działanie światła (wewnętrzny efekt fotoelektryczny). Ogniwa słoneczne używane od niedawna, posiadają taką samą strukturę oraz działanie jak fotodiody krzemowe. W porównaniu z innymi fotodiodami fotodiody krzemowe oferują wiele korzyści takich jak: niskie koszty, odpowiednia czułość i brak potrzeby dodatkowego zasilania fotodiody. Jeżeli natężenie źródła światła jest stosunkowo duże, otrzymujemy dane, których wynik w żaden sposób nie ustępuję tym uzyskanym z bardziej czułych i zaawansowanych fotopowielaczy.

Kuwety
Wraz ze spektrofotometrami z naszej oferty otrzymują Państwo zestaw kuwet. W przypadku zakresu VIS są to kuwety szklane, w przypadku zakresu UV-VIS kuwety szklane oraz kwarcowe o długości drogi optycznej 10 mm. Do naszych spektrofotometrów można używać również kuwet wykonanych z tworzyw sztucznych o odpowiednich parametrach optycznych. Aby sprostać potrzebie pomiaru substancji o niskich stężeniach, nasze spektrofotometry posiadają szeroki zakres uchwytów do kuwet o długościach drogi optycznej 20, 50 i 100 mm.
Komora Próbki

W standardowym spektrofotometrze w komorze próbki z uchwytem na standardową kuwetę o długości drogi optycznej 10 mm wiązka światła przechodzi przez kuwetę. W zależności, od akcesoriów jakich używamy możliwe są uchwyty 4 pozycyjne (standardowe dla spektrofotometrów firmy Metash), 8 pozycyjne, pojedyncze na probówkę itp.
Dodatkowo jest możliwa instalacja uchwytu automatycznego 8-pozycyjnego, który ułatwia pracę na dużych ilościach oznaczeń.

Walidacja urządzenia.

Wiele osób kupując spektrofotometr, co jakiś okres chce wykonać sprawdzenie działania sprzętu. W miejscach produkcji w momencie dopuszczenia do sprzedaży wszystkie urządzenia są sprawdzane w celu zapewnienia jak najwyższych standardów jakości. Kupując nasze urządzenia gwarantujemy, że są one wolne od wad, sprawdzone oraz zgodne ze specyfikacją techniczną. Sprawdzając poprawność pomiaru najlepiej jest wykonywać u producenta sprzętu lub korzystając z usług Głównego Urzędu Miar (GUM).
Dobierając spektrofotometr należy zwrócić uwagę na takie wartości jak:
-dokładność długości fali
-szumy urządzenia
-wielkość szczeliny,
-zakres pracy,
-powtarzalność długości fali,
-dokładność fotometryczną,
-światło rozproszone itp.

Dokładność długości fali.

Wiedząc, że lampy deuterowe wykazują ostre piki przy długości fali 656,1 nm oraz 486,0 nm, można zweryfikować dokładność długości fali urządzenia przeprowadzając pomiar przy długości fali 656,1 nm a następnie porównując go z pikiem w pobliżu wartości 656,1 nm. Jeśli wykryty pik jest w pobliżu wartości 656,2 nm, możemy powiedzieć wtedy, że to urządzenie mierzy z dokładnością 0,1 nm.

Szumy urządzenia

Poziom szumów urządzenia jest jednym ze wskaźników stanu źródła światła (lampy) w spektrofotometrze. Poziom szumów określany jest jako maksymalne odchylenie (odległość pomiędzy górnym i dolnym pikiem) absorbancji mierzonej przez minutę, przy określonej długości fali w pobliżu 0 Abs.
Poziom szumów wzrasta wraz ze zużyciem lamp i oznacza, że odtwarzalność danych jest coraz niższa. Ma to negatywny wpływ na wartość fotometryczną urządzenia. Gdy niezbędne są bardzo dokładne pomiary, należy kontrolować zużyciem lamp oraz zanieczyszczenia, jakie zbierają się w układzie optycznym urządzenia, które również mogą mieć wpływ na wyniki pomiarów.

Pozdrawiamy, biosens.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*