Pomiar gęstości osadu wstępnego

Firma Harrer Kassen zajmuje się rozwojem i produkcją zaawansowanych urządzeń pomiarowych. Wyróżnia ją wysoka jakość, wysoka wydajność pomiarów, co daje firmie pozycję lidera w zakresie dostawy technologii pomiarów procesowych.

Aby zapewnić wzrost wydajności i jakości w produkcji, Harrer Kassen stworzył systemy pomiaru ciągłego różnych składników i ich zawartości poprzez pomiar: suchej masy, BRIX, wilgotności, stężenia, zawartości tłuszczu, białka itd.

W pomiarze przy użyciu mikrofali fala elektromagnetyczna o niskiej energii generowana jest przez antenę zintegrowaną w produkcie. Fala ta rozprzestrzenia się w produkcie w zależności od charakterystyki produktu. Druga antena odbiera tę falę. Energia i faza odbieranej fali są wskaźnikiem dla zawartości wody w materiale, koncentracji i gęstości produktu. Pomiary przy użyciu mikrofali charakteryzują się wysoką stabilnością i bardzo krótkim czasem odpowiedzi zwrotnej. Pomiary na taśmach lub w zbiornikach nieprzewodzących odbywają się bez bezpośredniego kontaktu z produktem i mogą być montowane na zewnątrz urządzenia procesowego. W przypadku zbiorników metalowych czujniki są umieszczane wraz z kołnierzem w jego ścianie.

Mierniki mikrofalowe firmy HarrerKassen mogą mierzyć gęstość osadu wstępnego, czynnego, przefermentowanego oraz zawartość suchej masy w osadach odwodnionych. Kontrola gęstości osadu pozwala na znaczne obniżenie kosztów dzięki optymalizacji procesu, zmniejszeniu zużycia energii a także zmniejszeniu zużycia polimeru.

Mikrofalowy miernik HK2 jest specjalnie zaprojektowany do bezkontaktowego pomiaru suchej masy, wilgotności i gęstości w produkcie. Jeśli punkt pomiarowy jest trudno dostępny, HK2-M może być obsługiwany za pomocą pilota zdalnego poprzez 8-metrowy kabel połączeniowy.

HK2-M współpracuje z antenami, które mogą być wyposażone w funkcję automatycznego czyszczenia.

Pozdrawiamy, biosens.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*