Techniki pipetowania- czyli jak poprawnie pipetować

Pipeta automatyczna Topscien S

Wyróżniamy dwie techniki pipetowania: standardową (normalną) i rewersyjną (zwaną też pipetowaniem różnicowym).
Wszystkie pipety automatyczne mają podobny sposób działania. Naciskając przycisk pipety automatycznej, wyczuwamy 2 opory określające położenie tłoka. Odpowiedni ruch tłoka powoduje zassanie cieczy. Tłoki pipet posiadają specjalne uszczelki zapobiegające wyciekowi pipetowanej cieczy.
Pipetowanie standardowe stosuję się do pobierania wszystkich roztworów wodnych (woda, rozcieńczone kwasy i inne podobne substancje). Przed rozpoczęciem pipetowania należy ustawić wymaganą objętość i założyć odpowiednią końcówkę na trzon pipety. Następnie należy postępować według poniższego schematu:
1. Wciśnij przycisk pipety do tzw. pierwszego oporu i zanurz końcówkę na odpowiednią głębokość pipetowanie cieczy (należy pamiętać o trzymaniu pipety cały czas w pozycji pionowej)
2. Powoli zwolnij tłok i wyciągnij końcówkę z cieczy odczekaj kilka sekund, zanim wyciągniesz końcówkę z cieczą)
3. Trzymając w dalszym ciągu pipetę z pobraną cieczą w pionie, umieść końcówkę z cieczą w naczyniu końcówka powinna przylegać do ścianki naczynia) i powoli zwolnij przycisk (najpierw zwolnij przycisk do pierwszego oporu, a następnie do drugiego)
4. Wyjmij pipetę i usuń brudną końcówkę z trzonu za pomocą specjalnego wyrzutnika lub ręcznie, jeśli pipeta nie posiada takiego przycisku.

Drugą techniką pipetowania jest pipetowanie rewersyjne. Ten rodzaj pipetowania wykorzystuję się do pipetowania gęstych cieczy. Aby poprawnie przeprowadzić pipetowanie rewersyjne, należy postępować według poniższych kroków:
1. Wciśnij przycisk pipety od razu do drugiego oporu i zanurz końcówkę na odpowiednią głębokość pipetowanie cieczy (należy pamiętać o trzymaniu pipety cały czas w pozycji pionowej)
2. Powoli zwolnij przycisk i wyciągnij końcówkę z cieczy (odczekaj kilka sekund, zanim wyciągniesz końcówkę z cieczą)
3. Trzymając w dalszym ciągu pietę z pobraną cieczą w pionie, umieść końcówkę z cieczą w naczyniu (w końcówce może pozostać trochę cieczy)
4. Wyjmij pipetę i usuń brudną końcówkę z trzonu za pomocą specjalnego wyrzutnika lub ręcznie, jeśli pipeta nie posiada takiego przycisku.

Prawidłowa technika pipetowania zapewnia otrzymanie właściwych wyników oraz pozwala uniknąć wielu błędów pomiarowych. Zatem, aby nasze pipetowanie było prawidłowe, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:
– zwracaj uwagę na warunki, w których pipetujesz (temperatura pomieszczenia, w której przeprowadzamy pipetowanie, powinna wynosić 20-25 °C)
– dokładnie załóż końcówkę na trzon pipety (źle założona końcówka może powodować wyciek pobranej cieczy).
– używaj odpowiednich końcówek
– podczas pipetowania trzymaj pipetę zawsze w pozycji pionowej
– pobierając ciecz, zanurz końcówkę pipety na odpowiednią głębokość (głębokość zanurzenia końcówki w cieczy zależy od zakresu pojemności pipety)
– powoli i płynnie pobieraj wymaganą objętość ciecz (zbyt gwałtowne pobieranie może spowodować powstanie pęcherzyków powietrza w końcówce pipety)
– po pobraniu cieczy odczekaj kilka sekund, zanim wyciągniesz końcówkę z naczynia
– do każdego pobrania cieczy używaj nowej (czystej) końcówki
– po zakończeniu pipetowania odkładaj pipetę automatyczną na statyw
– regularnie sprawdzaj pipety automatyczne (przeprowadzaj regularne kalibracje).

Pozdrawiamy, biosens.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*