Jak prawidłowo mierzyć barwę koncetratów

Producenci produktów spożywczych mają często problem z pomiarem barwy niektórych skoncentrowanych roztworów.

Wiele płynnych produktów spożywczych i koncentratów owocowych występują w dwóch postaciach lub w kombinacji obu:

 • Próbka jest przezroczysta z wysoką absorpcją światła, przez co nie przepuszcza zbyt wiele sygnału np. sos sojowy.
 • Próbka jest półprzezroczysta z wewnętrznymi ciałami stałymi np. skoncentrowany sok z truskawek.

Standaryzując urządzenia w transmisji TTRAN, blokada światła wykorzystywana jest do wyznaczenia transmisji 0%, a kuweta z wodą destylowaną do wyznaczenia transmisji 100%.  Nasze sferyczne spektrofotometry z lampami ksenonowymi mogą mierzyć każdy kolor w tym zakresie, więc nie ma problemu z pomiarem skoncentrowanych próbek płynnych (bez rozcieńczania), takich jak esencje spożywcze i owocowe, w kuwecie 10 mm (lub 2 mm) w trybie transmisji TTRAN LAV.

Problem polega na tym, że chociaż klient może wykonywać pomiar barwy (np. gdy: L * = 6,5, a * = 0,5, b * = 1,1 D65 / 10) i może porównywać te wartości ze specyfikacją, to jednak pomiar ten nie zapewni mu wystarczającej informacji o jakości produktu, ponieważ przez ciemne i mętne próbki koncentratu przechodzi niewiele światła. Drobne różnice w kolorach pomiędzy partiami nie są widoczne wizualnie, natomiast są widoczne duże różnice w pomiarach barwy odzwierciedlające niewielkie różnice stężeń między partiami (co odzwierciedla obserwację wizualną).

Niektóre koncentraty nie są silnie chromatyczne i można je zmierzyć w postaci nierozcieńczonej. Zasada jest tak, że jeśli średnia transmisja widmowa (lub wartość Y transmission) ciekłego koncentratu wynosi > 10% (w odniesieniu do kuwety+ woda DI = 100%), klient może zmierzyć kolor żywności lub koncentratu owocowego w postaci nierozcieńczonej.

Zazwyczaj transmisja koncentratów spożywczych i owocowych jest poniżej 10% (są ciemne i mętne), najlepszą opcją jest rozcieńczenie ich do poziomu stężenia zalecanego przez producenta dla jego klientów. Zaleca się pomiar koncentratów w kuwecie o długości 10 mm (używaj kuwety o drodze optycznej 2 mm tylko wtedy, gdy transmisja Y dla rozcieńczonej próbki <10%).

Aby ustalić docelowe wartości koncentratu, dla każdego koloru produktu należy postępować według poniższych zasad:

 1. Skonfiguruj ustawienia pomiaru:
 • CIE L *, a *, b *; Y Transmisja D65 / 10 (pomiar kolor produktu).
 • dL *, da *, db * (pomiar różnic w kolorach partii względem docelowego produktu).
 • Różnica eliptyczne dEcmc (2: 1) lub dE2000 (2: 1: 1) D65 / 10 (wartość> 1 wskazuje na istniejące wizualne różnice).
 • Average Weighted Strength , średnia ważona siła (% siły WSUM, % Strength WSUM w tabeli danych kolorystycznych / różnic), określa, czy stężenie partii jest silniejsze, czy słabsze niż docelowy produktu.
 1. Zapisz szablon jako widok danych barwy (szablon domyślny).
 2. Przeprowadź standaryzację aparatu w trybie TTRAN, LAV, UV Filter nominal, używając kuwety 10 mm, wypełnionej wodą destylowaną.
 3. Przeprowadź klasyfikację PQ (Performance Qualification), mierząc kuwetę z wodą destylowaną. Powinny wyświetlić się wyniki L* = 100.0, a* = 0.0, b* = 0.0 D65/10 i Y Transmission = 100%.
 4. Wykonaj pomiar kilku dobrych jakościowo partii każdego koloru koncentratu w formie rozcieńczonej lub nierozcieńczonej z transmisją Y> 10%.
 5. Uśrednij wyniki partii, aby ustalić docelowy kolor produktu dla każdego koncentratu.
 6. Zapisz wyniki jako docelowy wzorzec produktu w zadaniu lub bazie danych do późniejszego wglądu.

Typowa metoda pomiaru dla każdego koloru produktu:

 1. Wykonaj standaryzację spektrofotometru sferycznego HunterLab w transmisji TTRAN, LAV, Filtr UV nominal, użyj kuwety o drodze optycznej 10 mm, wypełnionej wodą destylowaną
 2. Przeprowadź klasyfikację PQ (Performance Qualification), mierząc kuwetę z wodą destylowaną. Powinny wyświetlić się wyniki L* = 100.0, a* = 0.0, b* = 0.0 D65/10 i Y Transmission = 100%.
 3. Przygotuj próbkę i napełnij kuwetę o drodze optycznej 10 mm.
 4. Odwołaj się do wzorca produktu z zadania lub bazy danych.
 5. Zmierz partię w kuwecie 10 mm zgodnie z docelowym założeniem.
 6. Jeśli różnica dEcmc (2: 1) lub dE2000 D65 / 10 (2: 1: 1) wynosi <około 1,5, klient prawdopodobnie nie zauważy różnicy w stosunku do początkowego koloru docelowego produktu.
 7. Jeśli dEcmc (2: 1) lub dE2000 D65 / 10 (2: 1: 1) wynosi > 1,5, należy zwrócić uwagę na % siłę WSUM D65 / 10.
 • Jeśli % siły WSUM z partii wynosi >100 względem docelowego produktu, należy dodać wodę do partii, aby osłabić siłę i zbliżyć się do wartości 100 (wystarczająco blisko, jeśli dEcmc (2: 1) lub dE2000 (2: 1: 1) D65 / 10 <1,5).
 • Jeśli % siła WSUM dla partii wynosi <100 względem docelowego produktu, należy zwiększyć stężenie.

Pozdrawiamy, biosens.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*