Maksymalna liczba zapisanych pomiarów w oprogramowaniu EasyMatch QC.

Zalecana maksymalna liczba zapisanych pomiarów rekomendowana dla plików zadań w EasyMatch QC.

Jaka jest zalecana maksymalna liczba zapisanych pomiarów w zadaniach dla oprogramowania EasyMatch QC?

Zalecamy maksymalnie przechowywać 500 rekordów wzorca lub próbki w pliku zadania.

Jeśli zajdzie potrzeba wykonania większej ilości odczytów należy utworzyć folder: multiple Jobs (wiele zadań) lub automatyczny zapis w bazie danych programu Microsoft Access. Gdy zgromadzisz ponad 20 000 pomiarów zapisanych w bazie programu Microsoft Access, znalezienie potrzebnych danych może być utrudnione. W tym momencie możesz utworzyć wiele baz danych programu Access lub przejść do bardziej zaawansowanej bazy danych, takiej jak Sequel Server, którą można niestandardowo skonfigurować.

Niektórzy klienci mają zapisane 80-100 wzorców w jednym pliku Job (w celu przeglądania lub sprawdzania historycznych pomiarów dla danej analizy). Kiedy otwierają tego rodzaju pliki, oprogramowanie bardzo powoli pokazuje wszystkie dane … Czy istnieje możliwość dodania funkcji pozwalającej na ułożenie wzorców w porządku alfabetycznym?

Zalecamy nie przechowywać tak dużej ilości wzorców w jednym folderze (zadaniu), ale utworzenie oddzielnego folderu (zadania) dla każdego wzorca produktu. Klient może następnie przywołać każdy wzorzec jako zadanie z folderu zadań (posortowane alfabetycznie) wraz z poprzednio wykonanymi pomiarami wszystkich partii próbek zgrupowanych pod danym wzorcem produktu (sortowane chronologicznie).

Chociaż nie ma ograniczeń co do liczby używanych wzorców lub próbek w pliku zadania, zazwyczaj zaleca się używanie maksymalnie 500 zapisów. Większa liczba powoduję, że program działa wolniej. Jeśli masz oddzielne foldery dla każdego wzorca produktu, wszystkie zapisane dane będą wyświetlane bardzo szybko.

Wskazówka: Zalecane jest automatyczne tworzenie kopii zapasowej folderu zadań w oprogramowaniu EMQC + ER w wersji 4.60 lub nowszej przy użyciu Opcje / Konfiguracja systemu / Przechowywanie danych.

Mamy pewne problemy z nowym oprogramowaniem EasyMatch QC. Otwarcie zadania daje nam komunikat nie odpowiada, nasz dział IT wyklucza problem z komputerem.

Spośród dwóch wysłanych do nas zadań, udało się otworzyć plik Raspberry Tea, 3 MB Job, (otwarcie trwało plików zajęło trochę czasu). Typowe foldery mają do 500 zapisów i poniżej 1 MB. Otwarcie folderu o pojemności 10 MB jest niemożliwe. Problem wynika z tego, że rozmiar pliku jest zbyt duży.

Naszym zaleceniem byłoby wykorzystanie bazy danych do gromadzenia masowych ilości danych pomiarowych i utrzymania wielkości zadań do około 500 zapisów.

Wskazówka: Aby ustawić automatyczne zbieranie wszystkich mierzonych standardów i próbek do domyślnej bazy danych wyświetlanej na pasku banerów na górze, przejdź do Opcje / Konfiguracja systemu / Przechowywanie danych i zaznacz „Automatyczny zapis pomiaru”

Pozdrawiamy, biosens.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*