Skale Gray Change oraz Gray Stain

Skale Gray Change oraz Gray Stain są dostępne w oprogramowaniu EasyMatch QC firmy HunterLab, oraz w oprogramowaniu wewnętrznym spektrofotometrów MiniScan EZ i ColorFlex EZ. Obie skale mierzą trwałość koloru barwników tekstylnych. Gray Change wskazuje na stopień blaknięcia lub zmiany barwy przy ekspozycji środowiskowej, lub praniu, a Grey Stain wskazuje na ilość zabarwienia sąsiednich materiałów, które występuje podczas prania próbki.

Gray Change

Utratę koloru przy użyciu zmiany szarej skali ocenia się przez porównanie z pięcioma parami szarych wzorców podobnych do pokazanych poniżej. Jedna połowa każdego wzorca jest zawsze identyczna z początkową próbką. Druga połowa waha się od początkowego zabarwienia (bez utraty koloru) do białego (utrata całego koloru). W celu oceny skali szarości wielkość kontrastu pomiędzy tkaniną poddaną obróbce a tkaniną niepoddaną obróbce porównuje się z jedną z par wzorców. W tej skali 5 oznacza brak zmiany koloru, 1 oznacza, że utracono większość kolorów.

Pary wzorców skali Gray Change

Dolna połowa każdej pary pokazuje kolor początkowy. Górna połowa pokazuje kolor obrabianej tkaniny. (Ilustracja z procedury oceny AATCC 1.)

Skala Gray Change, używana w produktach HunterLab, oparta jest na ISO 105-A05: 1996, Textiles Tests for Colour Fastness Part A05: Instrumental Assessment of Change in Colour for Determination of Grey Scale Rating. Ta metoda jest równoważna z procedurą 7 oceny AATCC, Instrumentalna ocena zmiany koloru próbki testowej.   Jest przeznaczona jako alternatywa dla oceny wzrokowej opisanej w ISO 105-A02: 1993, Textiles Tests for Colour Fastness Part A02: Grey Scale for Assessing Change in Colour, lub AATCC Evaluation Procedure 1, Gray Scale for Color Change. Może być stosowana do oceny próbek z wyjątkiem próbek, które zostały poddane działaniu fluorescencyjnych środków wybielających.

Aby uzyskać ocenę skali szarości próbki,

1. Standaryzuj instrument w trybie reflektancji.

2. Skonfiguruj ekran, aby raportować zmianę szarości jako skalę różnic kolorów.

3. Złóż kawałek oryginalnego, nieprzetworzonego materiału tak, aby był nieprzezroczysty. Alternatywnie, pojedyncza warstwa materiału może być podłożona białą tekturą lub płytką niezawierającą rozjaśniaczy optycznych, pod warunkiem, że próbka i wzorzec są podłożone tym samym materiałem w ten sam sposób.

4. Odczytaj materiał jako standard. Preferowanymi warunkami oświetlania/obserwatora to D65/ 10 °. C / 2 ° i C / 10 ° także są dozwolone przez tą metodę.

5. Złóż próbkę na taką samą liczbę warstw jak standard (lub podłóż tak samo, jak wzorzec) i odczytaj ją w porcie odbicia. Na wyświetlaczu pojawi się wynik zmiany skali szarej. Jeśli czerwony kawałek materiału został kilkakrotnie wyprany, a następnie odczytany, wyprana szmatka może być różowa, a wartość grey change wynosić około 3.

Gray Stain 


Przenoszenie koloru z próbki testowej na sąsiednią próbkę ocenia się w bardzo podobny sposób. Ponownie stosuje się pięć par wzorców. Jedna połowa każdego wzorca jest biała, a druga połowa od białego (bez barwienia) do szarego z zabarwieniem próbki testowej (duża ilość plamienia). Wartość 5 odpowiada praktycznie zerowemu barwieniu, a 1 oznacza słabą trwałość koloru.


Dolna połowa każdej pary pokazuje początkowy kolor sąsiedniej tkaniny. Górna połowa pokazuje kolor obrabianej tkaniny.

Skala Gray Stain używana w produktach HunterLab oparta jest na ISO 105-A04: 1989, Textiles Tests for Colour Fastness Part A04: Method for the Instrumental Assessment of the Degree of Staining of Adjacent Fabrics.

Jest on pomyślany jako alternatywa dla oceny wzrokowej opisanej w ISO 105-A03: 1993, Textiles Tests for Colour Fastness Part A03: 1993, Textiles Tests for Colour Fastness Part A03: Grey Scale for Assessing Staining, or AATCC Evaluation Procedure 2, Gray Scale for Staining. 


Aby uzyskać ocenę skali Grey Stain, 

1. Standaryzuj instrument w trybie reflektancji.

2. Skonfiguruj ekran, aby raportować Grain Stain jako skalę różnic kolorów.

3. Złóż kawałek oryginalnego, nieprzetworzonego materiału tak, aby był nieprzezroczysty. Alternatywnie, pojedyncza warstwa materiału może być podłożona białą tekturą lub płytką niezawierającą rozjaśniaczy optycznych, pod warunkiem, że próbka i wzorzec są podłożone tym samym materiałem w ten sam sposób.

4. Odczytaj materiał jako standard. Preferowanymi warunkami oświetlania/obserwatora to D65/ 10 °. C / 2 ° także jest dozwolone przez tę metodę.

5. Złóż próbkę na taką samą liczbę warstw jak standard (lub podłóż tak samo, jak wzorzec) i odczytaj ją w porcie odbicia. Na wyświetlaczu pojawi się wynik zmiany skali szarej. Jeśli czerwony kawałek materiału został kilkakrotnie wyprany, a następnie odczytany, wyprana szmatka może być różowa, a wartość grey change wynosić około 3.

6. Zmierz ten materiał jako próbkę w tych samych warunkach. Jeśli plamienie jest nierównomierne, wykonaj kilka pomiarów i uśrednij wyniki. Wartości skali Grey Stain pojawią się na wyświetlaczu. Jeśli biała tkanina została wyprana z kawałkiem czerwonej tkaniny testowej, może być barwiona na różowo i mieć wartość Gray Stain 3.

Pozdrawiamy, biosens.pl