Skala kolorów RxRyRz.

Skala gęstości odbicia kolorów Rx, Ry, Rz, jest odmianą skali CIE XYZ, w której współrzędna Rx jest korygowana tak, aby reprezentowała tylko bursztynowy pik dwumodalnej odpowiedzi składowej trójchromatycznej X. Skala ta została pierwotnie opracowana do pomiaru masy włóknistej i papieru przy użyciu kolorymetrów trójchromatycznych.

Ry jest często używany samodzielnie jako współczynnik odbicia światła Ry, wyrażany jako współczynnik %, i używany głównie do białych lub neutralnych kolorów jako ogólny wskaźnik współczynnika odbicia. Ry jest odpowiednikiem Jasności Y.

Warunki pomiaru.

Instrumentalne: każdy spektrofotometr HunterLab współpracujący z oprogramowaniem EasyMatch QC

Źródło światła: dowolne

Standardowa funkcja obserwatora: 2 lub 10 stopni

Pomiar w świetle przechodzącym lub odbiciu.

Wzór.

Rx = (100*X/Xwp) – 0.202*Rz

Ry = Y

Rz = 100*Z/Zwp

gdzie

Xwp = X punktu bieli dla wybranej kombinacji źródła światła / obserwatora

Zwp = Z punktu bieli dla wybranej kombinacji źródła światła / obserwatora

dRx = RxSMP – RxSTD

dRy = RySMP – RySTD

dRz – RzSMP ? RzSTD

Wartości Xwp i Zwp są podane w metodzie ASTM E-308    Tabela 5.5.

Np. dla źródła światła C, Obserwatora 2 , Interwału 10 nm:

Xwp= 98.074
Ywp= 100.00
Zwp= 118.232

Aplikacje.

Ta skala kolorów może być używana do pomiaru koloru dowolnego przedmiotu, którego kolor można zmierzyć, ale zwykle jest używana do pomiaru masy włóknistej i papieru.

Niektóre przemysłowe metody badań, które odnoszą się do współczynników RxRyRz:

DIN 53145-1, Testing of paper and board – Basic parameters for determination of reflectance factor – Part 1: Measurements made on non-fluorescent specimens

DIN 53145-2, Testing of paper and board – Basic parameters for determination of reflectance factor – Part 2: Measurements made on fluorescent specimens

DIN 53163, Testing of pigments and extenders; determination of lightness of extenders and white pigments in powder form

ISO 3858, Rubber compounding ingredients — Carbon black — Determination of light transmittance of toluene extract

ISO 12625-7, Tissue paper and tissue products — Part 7: Determination of optical properties

SCAN-G 5, Pulp, papers, and boards – Basic equations for optical properties

TAPPI T524, Color of Paper and Paperboard (45/0, C/2)

TAPPI T527, Color of Paper and Paperboard (d/0, C/2).

Pozdrawiam,

Marcin Guz

www.biosens.pl