Spektrofotometr UltraScan Vis

ULTRASCAN VIS to spektrofotometr do pomiaru barwy, który zmierzy dowolną próbkę.

Spektrofotometr ten pracuje w zakresie od 360 do 780 nm. Przy pomocy spektrofotometru ULTRASCAN VIS można mierzyć matowe, przezroczyste i półprzezroczyste ciała stałe a także płyny. ULTRASCAN VIS umożliwia pomiar koloru w świetle odbitym, zmętnienia, siły wybarwienia, barwy w świetle przechodzącym, APHA i zamglenia Haze.

ULTRASCAN VIS charakteryzuje się wysoką zgodnością między instrumentalną oraz doskonałą stabilnością, dzięki czemu możesz mieć pewność, że różnice pomiędzy pomiarami są spowodowane różnym kolorem produktu, a nie zmiennością instrumentu. Produkty na granicy dopuszczalnych błędów nie będą niepotrzebnie odrzucone. ULTRASCAN VIS spełnia wymogi CIE, ASTM i USP dla dokładnego pomiaru koloru.

ULTRASCAN VIS jest przystosowany do pomiarów transmisji cienkich folii, arkuszy, ciał stałych oraz cieczy w kuwetach o drodze optycznej do 80 mm. Spektrofotometr wykorzystuje geometrię sferyczną d8? z automatycznym włączaniem/wyłączaniem składowej zwierciadlanej. Przy pomiarze transmisji geometria sferyczna praktycznie eliminuje błędy spowodowane zmętnieniem lub zamgleniem próbki.  Spektrofotometr posiada opcję kontroli i kalibracji UV, co pozwala na pomiar materiałów przy produkcji, których użyto rozjaśniaczy optycznych.

Nasi klienci używają spektrofotometru UltraScan Vis do:

Kontroli barwy tworzyw: PTFE, granulatów, butelek, wyprasek, produktów gotowych, barwników, folii, soczewek.

Do pomiaru zamglenia (Haze) oraz przeźroczystości całkowitej zgodnie z normą ASTM D1003. 

Do pomiary barwy i zamglenia przezroczystych preform.

Kontroli barwy produktów i surowców farmaceutycznych: płynów, syropów, kapsułek, tabletek, proszków. Pomiary kolorów zgodnie z farmakopeą europejską i amerykańską (USP/EP color)

W przemyśle chemicznym i petrochemicznym do:

  • Pomiaru barwy olefin takich jak etylen i propylen a także związki aromatyczne, w tym benzen, toluen i ksylen.
  • Kontroli barwy rozpuszczalników organicznych: tetrachloroetylenu używanego w pralniach chemicznych, toluenu i terpentyny używanych jako rozcieńczalniki do farb, acetonu, octanu etylu i metylu stosowanych w zmywaczach do paznokci, heksanu i eteru naftowego stosowanych do usuwania plam, etanolu wykorzystywanego w perfumach itp.
  • Do pomiaru barwy cieczy w skalach APHA/PtCo/Hazena i Gardnera
  • Do pomiaru polimerów syntetycznych i naturalnych.
  • Do oceny mocy czyszczącej detergentu, pomiaru barwy detergentu.

W przemyśle spożywczym do pomiaru barwników spożywczych, napojów, piwa.

A także do sprawdzania barwy wyrobów tekstylnych oraz do pomiaru barwy farb i lakierów.

Pozdrawiam

Marcin Guz, Biosens.