ColorFlex EZ

Stacjonarny spektrofotometr do pomiaru barwy

Ocena kolorów i wizualna pamięć człowieka często są zawodne. Kolorymetry HunterLab gwarantują jednoznaczną definicję kolorów, powtarzalność kolorymetryczną oraz zapewniają stabilność w codziennym zastosowaniu w wielu branżach przemysłowych.

ColorFlex EZ z dużym kolorowym wyświetlaczem LCD i łatwą obsługą jest odpowiedzią na obecne i przyszłe wymagania pod każdym względem. Urządzenie znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu: spożywczego, farmaceutycznego, produktów chemicznych, tworzyw sztucznych i materiałów budowlanych. Urządzenie zachwyca niezawodnością i solidną konstrukcją przy niewielkich rozmiarach.

CFEZ jest bardzo prosty w użytkowaniu – można go obsługiwać jedną ręką. Wszystkie zmierzone wartości wyświetlają się na kolorowym wyświetlaczu LCD. Aparat może wyświetlać ekrany i monity w różnych językach m.in. angielskim, francuskim, niemieckim. Wszystkie funkcje CFEZ dostępne są z głównego menu. Konfiguracje można przenosić z urządzenia na urządzenie lub z komputera na urządzenie i odwrotnie. Zewnętrzne urządzenia, takie jak drukarka, klawiatura i skaner kodów kreskowych, można podłączyć za pomocą trzech interfejsów USB. Dołączony do urządzenia nośnik danych USB przechowuje wyniki pomiarów i ustawienia.

Geometria 45/0 użyta w spektrofotometrze COLORFLEX EZ jest optymalna dla osiągnięcia doskonałej jakości kolorów. W geometrii 45/0 powierzchnia próbki jest oświetlana pod kątem 45 stopni, natomiast detektor jest umiejscowiony pod kątem 0 stopni i jest w linii prostopadłej do powierzchni próbki. Jest to jedyna geometria spektrofotometru, która ?widzi? próbki w taki sam sposób jak ludzkie oko. Oznacza to, że widzisz swoje kolory dokładnie tak, jak twoi klienci, co daje Ci niezrównane zaufanie do Twoich wyników.

Aparat posiada ksenonową lampę błyskową, oświetlającą próbkę. Światło odbite od próbki jest rozdzielane na poszczególne długości fal na siatce dyfrakcyjnej. Następnie względna intensywność światła dla długości fal w zakresie światła widzialnego (400-700 nm) jest analizowana i wyrażana, jako wynik liczbowy, odpowiadający barwie próbki. Jest to obiektywny sposób oznaczania ilościowego barwy próbki.

Opcjonalny uchwyt do portu pomiarowego zawiera filtr, który chroni próbkę przed promieniami UV. Jest to istotne w przypadku próbek z rozjaśniaczami optycznymi. Szczelnie zamknięta komora pomiarowa spektrofotometru gwarantuje ochronę przed zewnętrznymi czynnikami  takimi, jak brud, kurz czy też pył. Dzięki temu ColorFlex jest idealnym urządzeniem do pomiaru barwy w trudnych warunkach produkcyjnych.

ColorFlex EZ to samodzielne urządzenie do pomiaru barwy. Aparat obsługiwany jest za pomocą zintegrowanego oprogramowania umożliwiającego: wyświetlanie danych bezwzględnych i różnicowych, wizualizacje koloru, wyświetlanie wykresów widma i danych widmowych. Szybkie wyświetlanie komunikatu PASS / FAIL można aktywować dla każdej normy. Wyświetlacz jest wyraźny, podświetlany z ustawianym kontrastem i jasnością.

Opcjonalne oprogramowanie komputerowe EasyMatch?QC kontroluje wszystkie funkcje spektrofotometru HunterLab. Inteligentna technologia zbiera dane, porównuje, analizuje. Użytkownik może wybrać, czy dane mają być wyświetlane numerycznie, w formie tabelarycznej czy graficznie. Co więcej, użytkownik może wizualizować i indywidualnie konfigurować skale kolorów, przestrzeń kolorów i trendy za pomocą jednego przycisku. Przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia łatwe korzystanie z rutynowych zadań kontroli jakości, a także maksymalną skalowalność w przypadku złożonych i intensywnych obliczeniowo aplikacji.

Geometria 45°/0. Zoptymalizowane wyniki pomiarów względem percepcji wzrokowej. Oświetlenie idealne do pomiaru wyglądu próbki (barwa, połysk, tesktura).

Przyjazny użytkownikowi. Ergonomiczna obsługa i duży 3,5-calowy kolorowy wyświetlacz LCD ułatwiają pracę na urządzeniu. Konfiguracja – zestaw parametrów, które opisują działanie aparatu dla określonego produktu. Każda konfiguracja produktu jest zapisywana w pamięci aparatu wraz z numerem i pod odpowiednią nazwą W pamięci ColorFlex EZ przechowywanych może być do 2000 odczytów i 250 konfiguracji produktu.

Wielojęzyczny. Aparat ColorFlex EZ może wyświetlać ekrany i monity w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, hiszpańskim i prostym chińskim.

Precyzyjny. ColorFlex?EZ posiada polichromator z 256 elementami. Umożliwia to wewnętrzną rozdzielczość długości fali mniejszą niż 3 nm dla stałej dokładności i wykrywania niewielkich spektralnych różnic w zakresie widzialnym.

 ColorFlex EZ mierzy barwę ciał stałych, proszków oraz cieczy w świetle odbitym.    Geometria 45/0 Widzisz swoje kolory dokładnie tak, jak Twoi klienci, co daje Ci niezrównane zaufanie do Twoich wyników.

Tolerancje. Tolerancje to granice określające o ile próbka może różnić się od wzorca tak, aby nadal była uważana za akceptowaną. Autotolerancja (?E * CMC) automatycznie określa kryteria PASS / FAIL.

Efektywność. Ekonomiczna praca umożliwia pomiar  próbki, zapisanie wyników, a następnie przesyłanie danych do komputera.

Zgodny z normami. Urządzenie jest zgodne z uznanymi na całym świecie normami ASTM, CIE, DIN i ISO. Wraz z aparatem ColorFlex EZ dostarczany jest zestaw płytek kalibracyjnych ? biała płytka, która służy do ustalenia górnego zakresu skali; czarna, którą umieszcza się w porcie na próbki podczas standaryzacji w celu ustawienia wartości zerowej oraz zieloną płytkę testową, stosowaną do oceny długoterminowej wydajności sprzętu.

Możliwość rozbudowy. Akcesoria i specjalne rozwiązania rozszerzają możliwości urządzenia zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Uchwyty na kuwety, uchwyty do pomiaru proszków, tabletek i wiele innych adapterów ułatwiają pomiar.

Doradztwo techniczne i wsparcie aplikacyjne. Nasi specjaliści zapewniają doradztwo techniczne i pomagają w rozwiązywaniu problemów. Dodatkowo wykonują przegląd urządzeń i przeprowadzają szkolenia w zakresie użytkowania sprzętu i oprogramowania.

Pozdrawiamy,

Biosens.pl

www.biosens.pl