Źródła i wzorce światła (illuminanty)

W poprzednich artykułach opisaliśmy elementy niezbędne do postrzegania barwy: źródło białego światła, obiekt, obserwatora. Aby spektrofotometry HunterLab mogły dokonać pomiaru barwy musimy być w stanie określić te trzy elementy ilościowo lub przydzielić im numery.

Źródło światła emituje energię w postaci promieniowania światła widzialnego. Niektóre przykłady źródeł światła obejmują słońce, zwykłą lampę oraz lampę fluorescencyjną. Światło widzialne to mały zakres promieniowania elektromagnetycznego zawierającego także promieniowanie rentgenowskie, ultrafioletowe, światło podczerwone oraz fale radiowe. Zakres widma promieniowania widzialnego szacuję się w zakresie od 400 nm do 700 nm.

illuminantsRodzaj światła może mieć wpływ na wygląd obiektu. W celu określenie źródeł białego światła, CIE (Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa) opracowała znormalizowane wzorce światła do pomiaru kolorów. Wzorce te są ilościowo określane jako tabela numerów przedstawiająca względną energię w stosunku do długości fali dla danego źródła światła.

Przedstawiając białe źródło światła jako wzorzec światła (tabela numerów), możemy obliczyć pierwszy element wizualnej obserwacji. Pomiary tego typu umożliwiają spektrofotometry HunterLab, które mierzą barwę, w taki sam sposób, jak widzi ją ludzkie oko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*